1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc hát sông quê

Cuộn trang

[D] Qua nửa đời phiêu dạt Con lại về úp mặt vào sông [G] quê Ơi con [Em] sông dạt dào như lòng [A] mẹ Chở che con [A7] đi qua chớp bể mưa [D] nguồn Từng hạt phù [Em] sa tháng ba tháng [A] bảy Từng vị heo [A7] may trên má em [D] hồng. [G] Ơi con sông quê con sông quê [Em] Ơi con sông quê con sông quê Sông còn nhớ [A] chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ Vời vợi tuổi [A7] thơ một xu bánh đa [D] vừng. [G] Ơi con sông quê con sông quê [Em] Ơi con sông quê con sông quê Con cá dưới [A] sông cây trồng trên [Em] bãi Lúa gặt [D] rồi còn để lại rơm [G] thơm Cùng một bến [D] sông con trâu đằm sông [Em] dưới Bầy trẻ [A] thơ tắm mát phía thượng [D] nguồn Một dòng xanh [A7] trong chảy mãi đến vô [D] cùng. * Một dòng xanh [A7] trong chảy mãi [G] đến [D][G] cùng.

Video hướng dẫn