highlight chords
[Am]Đời con là những nốt nhạc thiêng
Chúa thêu dệt [G]nên thành khúc ca tuyệt [Am]vời
Đời con [F]là khúc hát tri [G]ân xin dâng một đời [E7]lời tạ ơn thiên [Am]Chúa
Tạ ơn [Am]vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn [G]lan tình mến thương vô [Am]vàn
Tạ ơn [F]vì những nỗi oan [G]khiên Chúa đã tôi [E7]luyện một niềm tin trung [Am]kiên.
Xin tạ ơn [C]con xin [B/G]tạ ơn [Amaj7]Chúa mãi muôn đời con [F]xin tạ ơn [G]Chúa.
Dù trần [C]gian bao khó nguy ngập [Em7]tràn, tình Ngài [F]thương con bước đi bình [G7]an
Xin ngợi [C]ca bao la [B/G]tình [Amaj7]thương Chúa
mãi muôn đời [F]ca vang tình thương [G]Chúa
Trọn niềm [C]tin con phó trong tay [Em7]Ngài
vì đời [Dm7]con tất cả [G]là hồng [C]ân.
Đời con [Am]là những tháng ngày trôi
Chúa an bài cho [G]thật biết bao lạ [Am]lùng.
Đời con [F]là tiếng hát [G]không ngơi ca khen [E7]muôn đời lời tạ ơn [Am]thiên Chúa
Tạ ơn [Am]vì những lúc bình an
Chúa [G]thương tặng ban cuộc sống vui chan [Am]hòa
Tạ ơn [F]vì những lúc nguy [G]nan
Chúa đã thương [E7]ban niềm cậy trông miên [Am]man.
Đời con [Am]là những lúc buồn vui
Chúa luôn kề bên [G]cùng sớt chia vui [Am]buồn.
Đời con [F]là tiếng hát vang [G]xa
xa hoan ca muôn [E7]đời lời tạ ơn thiên [Am]Chúa
Tạ ơn [Am]vì những lúc hiền ngoan
Chúa thương tặng [G]ban nguồn thánh ân tuôn [Am]tràn.
Tạ ơn [F]vì những lúc điêu [G]ngoa
Chúa đã thương [E7]tha bằng tình yêu bao [Am]la.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc Tạ Ơn

LM Thiên Ân
[Am]Đời con là những nốt nhạc thiêng
Chúa thêu dệt [G]nên thành khúc ca tuyệt [Am]vời
Đời con [F]là khúc hát tri [G]ân xin dâng một đời [E7]lời tạ ơn thiên [Am]Chúa
Tạ ơn [Am]vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn [G]lan tình mến thương vô [Am]vàn
Tạ ơn [F]vì những nỗi oan [G]khiên Chúa đã tôi [E7]luyện một niềm tin trung [Am]kiên.
Xin tạ ơn [C]con xin [B/G]tạ ơn [Amaj7]Chúa mãi muôn đời con [F]xin tạ ơn [G]Chúa.
Dù trần [C]gian bao khó nguy ngập [Em7]tràn, tình Ngài [F]thương con bước đi bình [G7]an
Xin ngợi [C]ca bao la [B/G]tình [Amaj7]thương Chúa
mãi muôn đời [F]ca vang tình thương [G]Chúa
Trọn niềm [C]tin con phó trong tay [Em7]Ngài
vì đời [Dm7]con tất cả [G]là hồng [C]ân.
Đời con [Am]là những tháng ngày trôi
Chúa an bài cho [G]thật biết bao lạ [Am]lùng.
Đời con [F]là tiếng hát [G]không ngơi ca khen [E7]muôn đời lời tạ ơn [Am]thiên Chúa
Tạ ơn [Am]vì những lúc bình an
Chúa [G]thương tặng ban cuộc sống vui chan [Am]hòa
Tạ ơn [F]vì những lúc nguy [G]nan
Chúa đã thương [E7]ban niềm cậy trông miên [Am]man.
Đời con [Am]là những lúc buồn vui
Chúa luôn kề bên [G]cùng sớt chia vui [Am]buồn.
Đời con [F]là tiếng hát vang [G]xa
xa hoan ca muôn [E7]đời lời tạ ơn thiên [Am]Chúa
Tạ ơn [Am]vì những lúc hiền ngoan
Chúa thương tặng [G]ban nguồn thánh ân tuôn [Am]tràn.
Tạ ơn [F]vì những lúc điêu [G]ngoa
Chúa đã thương [E7]tha bằng tình yêu bao [Am]la.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com