1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc tam ca

Cuộn trang

Hãy quên [A] đi những bon chen thế [F#m] gian Sống vô [D] tư đừng hơn thua tính [A] toan Hãy biến [Bm] đi ngàn mưu mô thấp [E] hèn Và bao [D] nhiêu trò điêu ngoa dối [E] gian. Hãy cho [A] nhau tình thương yêu thiết [F#m] tha Nắm tay [D] nhau khổ đau sẽ khuất [A] xa Cùng ước [Bm] mơ đời yêu thương thái [E] hòa Người nở [D] hoa trong trái [E] tim thật [A] thà. Cùng sống [Bm] chung dưới bầu [C#m] trời Hãy yêu [D] thương đừng ganh ghét [E] nhau Đời [D] sống đã có lắm khổ [Bm] đau Đừng [C#7] gây thêm chi oán [F#m] sầu Hạnh [D] phúc đến với những [E] ai Tâm hồn đầy nhân [E7] ái. Cố vươn [A] lên đường tương lai rất [F#m] xa Để mai [D] sau còn in tên chúng [A] ta Hãy sát [Bm] vai cùng nhau chung mái [E] nhà Và dang [D] tay vào đời trong tiếng [E] ca. Hãy cho [A] nhau tình thương yêu thiết [F#m] tha Nắm tay [D] nhau khổ đau sẽ khuất [A] xa Cùng ước [Bm] mơ đời yêu thương thái [E] hoà Người nở [D] hoa trong trái [E] tim thật [A] thà.

Video hướng dẫn