1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc tháng 9

Cuộn trang

Này [G] tháng chín, này [C] em, này [Bm] tháng chín Em biết [C] không, tôi [D7] kẻ đứng bên [G] đường Hồn tháng [Em] chạp, cuối [C] đời khua tiếng [D7] gậy Em từ [C] tâm có đủ lượng bao [D7] dung? Này [G] tháng chín, mùa [C] thu về rất [Bm] mới Bởi hôm [C] qua có [D7] kẻ mới qua [G] đời Hồn thánh [Em] thiện, lối [C] vào thơm cỏ [D7] dại Em xạ [C] hương, [F] từ quá khứ [D7] tôi Này [G] tháng chín, mùa [C] thu hồng [Bm] lối biếc Mưa ở [C] đâu, mưa [D7] ướt trí nhớ [G] ai Hồn hải [Em] điểu có [C] bao giờ quy [D7] thuận Bỗng bình [C] mình, [D7] như một cửa [G] gương ĐK: Này tháng [G] chín, mùa thu về như [Bb] thể Giữa đêm [Am] qua, [D7] có kẻ lén [G] vào Vườn hạnh [Bb] phúc một [C] người đang tập [D7] nói Chàng phục [Cm] sinh, như một giấc [D7] mơ Này [Am] tháng chín, lược đời tôi, hãy chải Và cho [F] tôi sợi [Em] tóc cuối chân [G] ngày Đêm tháng [C] chạp tôi [Em] sẽ ngồi nối [D7] lại Những con [Cm] đường những sợi tóc [G] rơi Những con [Em] đường mãi mãi chả ai [Am] thôi Quên nhắc [C] đến bởi [Em] chính hồn em [D7] đó Này tháng [G] chín, nghe [C] không lời nói [Em] nhỏ Hoàng hôn [D7] em, tôi gửi một que [G] diêm

Video hướng dẫn