1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khúc thụy du

thơ Du Tử Lê - nhạc Anh Bằng

Nguồn: saigonocean.com