1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khung trời kỷ niệm

Cuộn trang

1. Hôm nao thu về lá rụng ngoài [Em] song Ngắm cánh chim trời đôi mắt em [Am] mong Mong [C] chim bay mỏi [Am] cánh Mong [D] thu thôi tàn [G] úa Để [B7] lòng mình vơi nhung nhớ. 2. Mai đây anh về ấm lại mùa [Em] trăng Đếm lá thu tàn nghe gió đông [Am] sang Anh [C] đi phương trời [Am] ấy Xa [D] xôi ôi vạn [G] lý Nhạt [B7] nhoà mờ theo tháng [Em] năm ĐK: Đêm đêm nghe [E] đã nhiều rồi [A] Cơn mê ngần ấy bao lời ái [E] ân Buồn lên đôi mắt thương kiếp mây [F#m] trôi Và khung trời đó nhung nhớ đầy [B7] vơi 3. Hôm nay thu về nắng nhạt đầu [Em] non Khuất áng mây chiều cho mắt em [Am] mong Mong [C] đêm mau trở [Em] sáng Cho [D] yêu thương tìm [G] đến Để [B7] đời đẹp như ước [Em] mơ.

Video hướng dẫn