1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Khung trời mơ (Out of the blue)

Cuộn trang

1. [C] Lặng lẽ tháng [D] năm, dòng sông đời [F] trôi ngập [C] ngừng Ngọn nến ước [D] mơ, [F] gió lung lay đêm [C] về [Em][Am] Một [Am7] thoáng phút giây khi [D] em chợt đến trong [G] đời [Em][Am] Buồn [Am] cũ chóng [D] quên khi tim giờ biết yêu [G] rồi [F][C] ĐK: Tình em vừa [C] đến [Em] cho tôi niềm [Am] tin Tình em đã [F] xoá tan hết [Em] bao ưu [G] phiền Người tôi yêu [C] hỡi, em [Em] đã cho tôi [F] cuộc đời Từ khi [D] biết yêu em, [C] em đã cho [G] tôi khung trời [C] mơ 2. [C] Ngồi với tháng [D] năm, tình yêu tình [F] yêu là [C] gì Một thoáng nghĩ [D] suy, [F] tôi đang có tình [C] yêu [Em][Am] Này [Am7] bóng tối đưa tôi đi [D] lạc giữa cuộc [G] đời [Em][Am] Rồi [Am] tiếng nói [D] em cho tôi tìm lối đi [G] về ĐK: Tình em ngập [C] nắng [Em] sáng soi đời [Am] tôi Tình em con [D] suối mát trái [Em] tim khô [G] cằn Người yêu em [C] hỡi, em [Em] đã cho tôi [F] cuộc tình Từ khi [D] biết yêu em, [C] em đã cho [G] tôi khung trời [C] mơ --------------------- 1. [C] I was [D] almost about to [F] lose my [C] faith Was still [D] dreaming but [F] feared is was too [C] late [Em][Am] But [Am7] then you [D] came along to my sur-[G] prise [Em][Am] And [Am7] stole my [D] heart before my very [G] eyes [F][C] Chorus: You took me [C] right [Em] out of the [Am] blue Simply by [Dm] showing that [C] you love me [G] too Only by [C] giving me [Em] your every-[F] thing With a [D] love so true you [C] took me [G] out of the [C] blue 2. [C] I was won-[D] dering what [F] love was all a-[C] bout I was [D] trying but [F] couldn't work it [C] out [Em][Am] But [Am7] then you [D] came along to my sur-[G] prise [Em][Am] And [Am7] made my [D] frozen mind come a-[G] live [F][C] Chorus: You took me [C] right [Em] out of the [Am] blue Simply by [Dm] showing that [C] you love me [G] too Only by [C] giving me [Em] your every-[F] thing With a [D] love so true you [C] took me [G] out of the [C] blue [D] You let me [Em] out of the dark-[A] ness You brought me out in the [G] sun [Bb] I think you [C] must be the [F] only [C] one for [Dm] me Chorus: Cause [G] You took me [C] right [Em] out of the [Am] blue Simply by [Dm] showing that [C] you love me [G] too Only by [C] giving me [Em] your every-[F] thing Breathing [Bm] air be-[D] low my [G] wing Chorus: You took me [C] right [Em] out of the [Am] night Simply by [Dm] filling my [C] heart with [G] light Only by [C] giving me [Em] your gene- [F] ry With a [D] love so true you [C] took me [G] out of the [C] blue

Video hướng dẫn