1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỉ Niệm (Chỉ Là Buồn Thế Thôi)

Thành Luke
Tone
[E]

Verse 1
[Asus2]Vậy là 2 tháng [G#m7]qua
Vòng [C#m7]tay vẫn ôm kỉ niệm
Vẫn nhọc [F#m]nhằn tăm tối
[Asus2]Rồi cần gì ai [G#m7]hay
Vai [C#m7]áo thơm tóc bay
Như chưa [F#m]hề thay đổi

[Asus2]Phút chốc gặp [G#m7]nhau
Chỉ [C#m7]là một câu
Và [F#m]lời xin lỗi
[Asus2]Không muốn biết điều [G#m7]gì
Không [C#m7]muốn giữ điều gì
Chỉ là [F#m]buồn thế thôi

Pre[C]horus
[G#m]Vòng tay vẫn ôm kỉ [C#m7]niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
Hay là [F#7]nhớ lấy
[F#7] [G#m7]

Chorus
[A]Loanh quanh từng con đường êm [B]đềm
Nơi đâu cũng thấy [C#m7]em
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Vòng tay vẫn [C#m7]ôm kỉ niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[A]Có thể ta chưa từng yếu [B]mềm
Và càng tệ khi đến [C#m7]đêm
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
[A]Hay là níu lấy bóng [E]hình luôn ở đó
[F#] [G#m] [A]

Verse 2
[Asus2]Đường dần [Gm7]xa
Còn [C#m7]đây những nơi kỉ niệm
Nơi hẹn [F#m]hò những tối
[Asus2]Rồi vọng lại đâu [G#m7]đây
Rì [C#m7]rào mưa nhẹ bay
Đôi môi [F#m]kề bối rối
[Asus2]Rồi sẽ nguôi [G#m7]ngoai
Quên [C#m7]đi ai đã sai
Quên đi [F#m]lời xin lỗi
[Asus2]Không muốn biết điều [G#m7]gì
Không muốn [C#m7]giữ điều gì
Chỉ là [F#m]buồn thế thôi

Pre[C]horus
[G#m]Vòng tay vẫn ôm kỉ [C#m7]niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
Hay là [F#7]nhớ lấy
[F#7] [G#m7]

Chorus
[A]Loanh quanh từng con đường êm [B]đềm
Nơi đâu cũng thấy [C#m7]em
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Vòng tay vẫn [C#m7]ôm kỉ niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[A]Có thể ta chưa từng yếu [B]mềm
Và càng tệ khi đến [C#m7]đêm
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
[A]Hay là níu lấy bóng [E]hình luôn ở đó
[F#] [G#m] [A]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamchuan.com

highlight chords
Tone
[E]

Verse 1
[Asus2]Vậy là 2 tháng [G#m7]qua
Vòng [C#m7]tay vẫn ôm kỉ niệm
Vẫn nhọc [F#m]nhằn tăm tối
[Asus2]Rồi cần gì ai [G#m7]hay
Vai [C#m7]áo thơm tóc bay
Như chưa [F#m]hề thay đổi

[Asus2]Phút chốc gặp [G#m7]nhau
Chỉ [C#m7]là một câu
Và [F#m]lời xin lỗi
[Asus2]Không muốn biết điều [G#m7]gì
Không [C#m7]muốn giữ điều gì
Chỉ là [F#m]buồn thế thôi

Pre[C]horus
[G#m]Vòng tay vẫn ôm kỉ [C#m7]niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
Hay là [F#7]nhớ lấy
[F#7] [G#m7]

Chorus
[A]Loanh quanh từng con đường êm [B]đềm
Nơi đâu cũng thấy [C#m7]em
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Vòng tay vẫn [C#m7]ôm kỉ niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[A]Có thể ta chưa từng yếu [B]mềm
Và càng tệ khi đến [C#m7]đêm
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
[A]Hay là níu lấy bóng [E]hình luôn ở đó
[F#] [G#m] [A]

Verse 2
[Asus2]Đường dần [Gm7]xa
Còn [C#m7]đây những nơi kỉ niệm
Nơi hẹn [F#m]hò những tối
[Asus2]Rồi vọng lại đâu [G#m7]đây
Rì [C#m7]rào mưa nhẹ bay
Đôi môi [F#m]kề bối rối
[Asus2]Rồi sẽ nguôi [G#m7]ngoai
Quên [C#m7]đi ai đã sai
Quên đi [F#m]lời xin lỗi
[Asus2]Không muốn biết điều [G#m7]gì
Không muốn [C#m7]giữ điều gì
Chỉ là [F#m]buồn thế thôi

Pre[C]horus
[G#m]Vòng tay vẫn ôm kỉ [C#m7]niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
Hay là [F#7]nhớ lấy
[F#7] [G#m7]

Chorus
[A]Loanh quanh từng con đường êm [B]đềm
Nơi đâu cũng thấy [C#m7]em
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Vòng tay vẫn [C#m7]ôm kỉ niệm
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có
[A]Có thể ta chưa từng yếu [B]mềm
Và càng tệ khi đến [C#m7]đêm
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại
[A]Hay là níu lấy bóng [E]hình luôn ở đó
[F#] [G#m] [A]