1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỉ Niệm (Chỉ Là Buồn Thế Thôi)

Cuộn trang

Tone 
[E] 
 
Verse 1 
[Asus2]Vậy là 2 tháng [G#m7]qua 
Vòng [C#m7]tay vẫn ôm kỉ niệm 
Vẫn nhọc [F#m]nhằn tăm tối 
[Asus2]Rồi cần gì ai [G#m7]hay 
Vai [C#m7]áo thơm tóc bay 
Như chưa [F#m]hề thay đổi 
 
[Asus2]Phút chốc gặp [G#m7]nhau 
Chỉ [C#m7]là một câu 
[F#m]lời xin lỗi 
[Asus2]Không muốn biết điều [G#m7]gì 
Không [C#m7]muốn giữ điều gì 
Chỉ là [F#m]buồn thế thôi 
 
Pre[C]horus 
[G#m]Vòng tay vẫn ôm kỉ [C#m7]niệm 
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có 
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại 
Hay là [F#7]nhớ lấy 
[F#7] [G#m7] 
 
Chorus 
[A]Loanh quanh từng con đường êm [B]đềm 
Nơi đâu cũng thấy [C#m7]em 
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi 
[G#m]Vòng tay vẫn [C#m7]ôm kỉ niệm 
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có 
[A]Có thể ta chưa từng yếu [B]mềm 
Và càng tệ khi đến [C#m7]đêm 
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi 
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại 
[A]Hay là níu lấy bóng [E]hình luôn ở đó 
[F#] [G#m] [A] 
 
Verse 2 
[Asus2]Đường dần [Gm7]xa 
Còn [C#m7]đây những nơi kỉ niệm 
Nơi hẹn [F#m]hò những tối 
[Asus2]Rồi vọng lại đâu [G#m7]đây 
[C#m7]rào mưa nhẹ bay 
Đôi môi [F#m]kề bối rối 
[Asus2]Rồi sẽ nguôi [G#m7]ngoai 
Quên [C#m7]đi ai đã sai 
Quên đi [F#m]lời xin lỗi 
[Asus2]Không muốn biết điều [G#m7]gì 
Không muốn [C#m7]giữ điều gì 
Chỉ là [F#m]buồn thế thôi 
 
Pre[C]horus 
[G#m]Vòng tay vẫn ôm kỉ [C#m7]niệm 
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có 
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại 
Hay là [F#7]nhớ lấy 
[F#7] [G#m7] 
 
Chorus 
[A]Loanh quanh từng con đường êm [B]đềm 
Nơi đâu cũng thấy [C#m7]em 
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi 
[G#m]Vòng tay vẫn [C#m7]ôm kỉ niệm 
[A]Hay là níu lấy [E]điều chưa từng có 
[A]Có thể ta chưa từng yếu [B]mềm 
Và càng tệ khi đến [C#m7]đêm 
Nhưng chỉ là [A]buồn thế thôi 
[G#m]Ta mơ thấy [C#m7]em ở lại 
[A]Hay là níu lấy bóng [E]hình luôn ở đó 
[F#] [G#m] [A]

Video hướng dẫn