1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kìa Ai

Lữ Hành (hòa âm) - Nhạc: Vinh Hạnh
Nguồn: catruong.com