1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kìa bà nào (File Cassette 1974)

Lm. Hoàng Diệp
Nguồn: thanhcavietnam.net