1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kìa Bà Nào

Hoàng Diệp , M. Phú (hòa âm)
Nguồn: catruong.com