highlight chords
Chiều xuống [G] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
Kiên [Em] Giang mình đẹp làm [G] sao.
Bóng mây sánh đôi bóng núi
Con chim [Em] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [D] trời như có [Em] mẹ cất tiếng [D] ru.
Trăng nhú [Am] lên bến cảng quê [G] hương
Trăng cũng [Em] đẹp, đất cũng đẹp
Sao đâu đâu cũng [D] đẹp
Trăng lấp [G] lánh lung linh bến [Em] nước
Đoàn tàu [D] về loang loáng trên [G] sông.
Màn trời [C] đêm êm ả thanh [G] bình
Đêm bình [Em] yên hương lúa ngạt [D] ngào
Đêm bình [Em] yên nghe sóng biển vỗ [D] về.
2. Nghề đánh [G] cá an nhàn nơi sóng biển
Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần
Công [Em] ơn còn tạc lòng [G] dân.
Có câu hiếu sanh nố sát
Tâm thiên [Em] địa cứu nịch phò nguy
Lượng hải [D] hà cơn sóng [Em] dậy lúc gió [D] qua
Đem tấm [Am] thân cứu đỡ dân [G] ta.
Nam cũng [Em] vậy, Bắc cũng vậy
Cho đâu đâu cũng [D] vậy
Công đức [G] ấy anh linh thế [Em] ấy
Lòng vẹn [D] lòng như khắc như [G] ghi.
Trùng trùng [C] dâng Nam Hải chi [D] nguyền
Trăm là [Em] năm hương khói mỗi [D] ngày
Trăm là [Em] năm hương khói ngày lễ [D] thần.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiên Giang mình đẹp lắm

Lê Giang
Chiều xuống [G] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
Kiên [Em] Giang mình đẹp làm [G] sao.
Bóng mây sánh đôi bóng núi
Con chim [Em] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [D] trời như có [Em] mẹ cất tiếng [D] ru.
Trăng nhú [Am] lên bến cảng quê [G] hương
Trăng cũng [Em] đẹp, đất cũng đẹp
Sao đâu đâu cũng [D] đẹp
Trăng lấp [G] lánh lung linh bến [Em] nước
Đoàn tàu [D] về loang loáng trên [G] sông.
Màn trời [C] đêm êm ả thanh [G] bình
Đêm bình [Em] yên hương lúa ngạt [D] ngào
Đêm bình [Em] yên nghe sóng biển vỗ [D] về.
2. Nghề đánh [G] cá an nhàn nơi sóng biển
Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần
Công [Em] ơn còn tạc lòng [G] dân.
Có câu hiếu sanh nố sát
Tâm thiên [Em] địa cứu nịch phò nguy
Lượng hải [D] hà cơn sóng [Em] dậy lúc gió [D] qua
Đem tấm [Am] thân cứu đỡ dân [G] ta.
Nam cũng [Em] vậy, Bắc cũng vậy
Cho đâu đâu cũng [D] vậy
Công đức [G] ấy anh linh thế [Em] ấy
Lòng vẹn [D] lòng như khắc như [G] ghi.
Trùng trùng [C] dâng Nam Hải chi [D] nguyền
Trăm là [Em] năm hương khói mỗi [D] ngày
Trăm là [Em] năm hương khói ngày lễ [D] thần.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com