1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiên Giang mình đẹp lắm

Cuộn trang

Chiều xuống [G] đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ Kiên [Em] Giang mình đẹp làm [G] sao. Bóng mây sánh đôi bóng núi Con chim [Em] nhạn hát điệu tình quê Một biển [D] trời như có [Em] mẹ cất tiếng [D] ru. Trăng nhú [Am] lên bến cảng quê [G] hương Trăng cũng [Em] đẹp, đất cũng đẹp Sao đâu đâu cũng [D] đẹp Trăng lấp [G] lánh lung linh bến [Em] nước Đoàn tàu [D] về loang loáng trên [G] sông. Màn trời [C] đêm êm ả thanh [G] bình Đêm bình [Em] yên hương lúa ngạt [D] ngào Đêm bình [Em] yên nghe sóng biển vỗ [D] về. 2. Nghề đánh [G] cá an nhàn nơi sóng biển Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần Công [Em] ơn còn tạc lòng [G] dân. Có câu hiếu sanh nố sát Tâm thiên [Em] địa cứu nịch phò nguy Lượng hải [D] hà cơn sóng [Em] dậy lúc gió [D] qua Đem tấm [Am] thân cứu đỡ dân [G] ta. Nam cũng [Em] vậy, Bắc cũng vậy Cho đâu đâu cũng [D] vậy Công đức [G] ấy anh linh thế [Em] ấy Lòng vẹn [D] lòng như khắc như [G] ghi. Trùng trùng [C] dâng Nam Hải chi [D] nguyền Trăm là [Em] năm hương khói mỗi [D] ngày Trăm là [Em] năm hương khói ngày lễ [D] thần.

Video hướng dẫn