highlight chords
[Am] Ngoài kia trăng lên cao, [D] gió lay ngàn [Am] cây
[F] Dã tràng vẫn nhói [G] đau với vết [Am] thương giấu chôn trong [E7] lòng
[Am] Ngày xưa mang yêu thương [D] đến cõi trần [Am] gian
[F] Ngỡ tình yêu thuỷ [G] chung nên mang [F] theo suốt [G] một đời [Am] thôi.
[Am] Dã tràng [D] se bờ [E7] ước nguyện một hạnh [Am] phúc
[Am] Dã tràng [D] mơ tình [E7] yêu
[Am] Có ngờ [D] đâu hạnh [E7] phúc chỉ là phù [Am] du
[Am] Ước vọng [D] không thành [E7] lòng cay đắng.
ĐK:
Kiếp dã [Am] tràng xe cát [G] đêm để rồi [F] con sóng xô tan [C] tành
Kiếp dã [Am] tràng sao đớn [G] đau như tình [F] tôi suốt [G] những ngày [Am] qua
Cho thật [Am] nhiều không tiếc [G] chi để rồi [F] đổi lấy lại được [C] gì
Khép mi [Am] buồn nước mắt [G] rơi, thương mình [F] như kiếp [G] dã tràng [Am] thôi.
* [Am] Ngoài kia trăng lên cao, [D] gió cũng buồn [Am] đau
[F] Dã tràng vẫn ngóng [G] trông vẫn mãi [F] se giấc [G] mơ tình [Am] yêu
[Am] Ngoài kia trăng lên cao, [D] gió cũng buồn [Am] đau
[F] Dã tràng đã chết [G] theo con sóng [F] xô đáy [G] nơi đại [Am] dương
[Am] Ngoài kia trăng lên cao, [Am] ngoài kia trăng lên cao.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp dã tràng

Nguyễn Hồng Thuận
[Am] Ngoài kia trăng lên cao, [D] gió lay ngàn [Am] cây
[F] Dã tràng vẫn nhói [G] đau với vết [Am] thương giấu chôn trong [E7] lòng
[Am] Ngày xưa mang yêu thương [D] đến cõi trần [Am] gian
[F] Ngỡ tình yêu thuỷ [G] chung nên mang [F] theo suốt [G] một đời [Am] thôi.
[Am] Dã tràng [D] se bờ [E7] ước nguyện một hạnh [Am] phúc
[Am] Dã tràng [D] mơ tình [E7] yêu
[Am] Có ngờ [D] đâu hạnh [E7] phúc chỉ là phù [Am] du
[Am] Ước vọng [D] không thành [E7] lòng cay đắng.
ĐK:
Kiếp dã [Am] tràng xe cát [G] đêm để rồi [F] con sóng xô tan [C] tành
Kiếp dã [Am] tràng sao đớn [G] đau như tình [F] tôi suốt [G] những ngày [Am] qua
Cho thật [Am] nhiều không tiếc [G] chi để rồi [F] đổi lấy lại được [C] gì
Khép mi [Am] buồn nước mắt [G] rơi, thương mình [F] như kiếp [G] dã tràng [Am] thôi.
* [Am] Ngoài kia trăng lên cao, [D] gió cũng buồn [Am] đau
[F] Dã tràng vẫn ngóng [G] trông vẫn mãi [F] se giấc [G] mơ tình [Am] yêu
[Am] Ngoài kia trăng lên cao, [D] gió cũng buồn [Am] đau
[F] Dã tràng đã chết [G] theo con sóng [F] xô đáy [G] nơi đại [Am] dương
[Am] Ngoài kia trăng lên cao, [Am] ngoài kia trăng lên cao.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com