1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp mồ côi 2

Cuộn trang

1. Những mảnh đời còn [Am] thơ lang thang giữa phố [C] chợ để tìm một ngày [Am] mai Đi tìm một tương [Dm] lai trên những tờ vé [Am] số trên từng những đôi [E7] giày Khi [A7] phố đã lên [Dm] đèn em vội vàng lê [C] bước tìm [E7] mái ấm che [Am] thân. 2. Những mảnh đời lẻ [Am] loi nơi đâu là mái [C] nhà gọi đời bằng mẹ [Am] cha Em một mình bôn [Dm] ba không một người lo [C] lắng em không được đến [E7] trường Em [A7] không có tuổi [Dm] thơ như bạn được may [C] mắn vì [E7] mang kiếp mồ [Am] côi. ĐK: Thương [G] em mang số [C] phận tuổi [E7] đời quá ngây [Am] thơ mà [A7] vội sớm bơ [Dm] vơ Thương [C] em một mình bước đi [G] trong đời gian [F] khó rồi [E7] ai đón ai [Am] đưa. 3. Những mảnh đời mồ [Am] côi em mang nhiều bất [C] hạnh chẳng tìm được ngày [Am] mai Không tìm được tương [Dm] lai khi dòng đời nghiệt [Am] ngã không cho em lối [E7] về Về [A7] với những tuổi [Dm] thơ không buồn phiền lo [C] lắng về [E7] mái ấm gia [Am] đình. 4. Những mảnh đời mồ [Am] côi em đâu mơ ước [C] gì chỉ cần một tình [Am] thương Xin được người bao [Dm] che xin được người chia [C] sẻ tấm thân nhỏ bé [E7] này Em [A7] không dám mộng [Dm] mơ như bạn bè trang [C] lứa vì [E7] em kiếp mồ [Am] côi.

Video hướng dẫn