1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp mồ côi

Cuộn trang

1. Trời [Am] mưa bong bóng phập [C] phồng Mẹ đi lấy [D] chồng con sống kiếp mồ [Am] côi Mồ [Em] côi tội lắm mẹ ơi đêm đêm trơ [G] trọi Thân con lạc [Am] loài [D] giữa đời nổi [E7] trôi [Am] Mà mẹ [D] ơi mẹ ở nơi [F] nào Phương xa có [E7] biết bây giờ con bơ [Am] vơ. ĐK: Trời mưa làm [C] chi, trời [D] mưa trời mưa làm [Am] gì Để [C] rồi mẹ [D] phải xa [E7] con Để [Am] rồi mẹ đứt ruột [D] gan Vì con sống cảnh cơ [F] hàn Mẹ [Em] ơi xót xa vô [G] vàn Nơi [E7] này con một đời lầm [Am] than. 2. Nhiều [Am] đêm con khóc một [C] mình Mẹ nơi xứ [D] người thương xót đến đời [Am] con Đời [Em] con tội lắm mẹ ơi cơm không no [G] lòng Thân con lạnh [Am] lùng [D] giữa trời gió [E7] giông [Am] Mà mẹ [D] ơi mẹ hãy quay [F] về Cho con mái [E7] ấm bao ngày con trông [Am] mong.

Video hướng dẫn