1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp nào có yêu nhau

Cuộn trang

[Am] Đừng nhìn anh nữa em ơi, [C] hoa xanh đã phai rồi [Dm] Hương trinh đã tan [Am] rồi Đừng nhìn anh đừng nhìn anh nữa em [Dm] ơi Đôi mi đã buông [C] xuôi, môi răng đã quên [Am] cười. Hẳn người thôi đã quên ta, [C] trăng thu gãy đôi bờ [Dm] Chim bay xứ xa [Am] mờ Gặp người chăng, gặp người chăng nhắn cho [Dm] ta Hoa xanh đã bơ [C] vơ, đêm sâu gối ơ [Am] thờ. Kiếp nào [F] có yêu [E7] nhau thì [Am] xin tìm [F] đến mai [E7] sau [D7] Hoa xanh khi chưa [G] nở tình [C] xanh khi chưa lo [Em] sợ [C] Bao giờ [F] có yêu [G] nhau thì [C] xin gạt [F] hết thương [G] đau [F] Em đâu em đâu rồi em [E7] đâu em đâu rồi. [Am] Đừng nhìn nhau nữa em ơi, [C] xa nhau đã xa rồi [Dm] Quên nhau đã quên [Am] rồi Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa em [Dm] ơi Nước mắt đã buông [C] rơi, theo tiếng hát qua [Am] đời. [Dm] Đừng nhìn nhau nữa em [A] ơi.

Video hướng dẫn