1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp này kiếp sau

Cuộn trang

[Em] Kiếp này là [A] đây, [G] kiếp sau là [A] đâu? Kiếp này là [Am] đây sao không [A] thương mà hẹn [Em] kiếp sau Kiếp sau có [D] còn gặp lại [Bm] nhau, giống như bây [D] giờ hay [G] sao? Hay như thế [D] nào cớ sao ai [G] còn cứ hẹn [Em] chờ nhau. Tình là tình thêm [A] thương, thêm vấn [G] vương thêm câu [Em] hò Không [Bm] thương đừng để con [Em] đò lạc [B7] dòng tìm con nước [G] trong [Em] Tình là tình thêm [A] thương, thêm vấn [G] vương chờ [A] nhau Không [D] thương đừng để phai [Em] màu, bạc [B7] đầu rồi hẹn [Em] kiếp sau Kiếp này là [A] đây, [G] kiếp sau là [A] đâu? Kiếp này còn [G] đây. Nếu duyên không [D] trọn [B7] đừng hẹn [Em] kiếp sau

Video hướng dẫn