highlight chords
Mùa thu [C] qua từng chiếc lá bay về [G] nơi chốn [Am] xa
Và cơn [F] gió tìm lãng [G] quên về nơi cuối [C] trời
Người yêu [F] hỡi giờ lối [G] xưa còn đâu gót [Em] hồng
Kiếp rong [Am] buồn tình hoang [Dm] vu mãi trôi [G] hoài về nơi [C] xa
Còn trong [C] anh từng nỗi nhớ theo anh [G] trong bóng [Am] đêm
Đường xưa [F] bước, lòng giá [G] băng từ nay mất [C] người
Người yêu [F] hỡi, đời đã [G] chia từ đây mất [Em] người
Còn đâu [Am] nữa, từng đêm [Dm] nhớ giờ xa [F] xôi người dấu [G] yêu
Tình đã [C] bay, người có [Am] hay
Ngồi đếm [Dm] lá rớt qua tầm [G] tay
Bóng em đâu [Em] rồi, tình như gió [Am] qua thềm [Dm]
Thu tàn lá [G] khô rơi 
Mùa đã [C] xa, mình mất [Am] nhau 
Lòng vẫn [Dm] nhớ dấu chân người [G] xưa 
Vẫn đâu đây [Em] còn ồng ấm những [Am] con đường [Dm] 
Đã qua mùa [F] băng giá [G] Thân anh kiếp rong [C] buồn
-------------------------------------
别想你 忍不住我提醒自己
Bié xiǎng [C] nǐ rěn bú zhù wǒ tí [G] xǐng zì [Am] jǐ
伤了心 有些事也要过去
Shāng le [F] xīn yǒu xiē [G] shì yě yào guò [C] qù
心很痛 痛的不想再做我自己
Xīn hěn [F] tòng tòng de [G] bù xiǎng zài zuò [Em] wǒ zì [Am] jǐ
别回头 情已去缘已尽 
Bié huí [Dm] tóu qíng yǐ [G] qù yuán yǐ [C] jìn
很想你 也不是因为失去你
Hěn xiǎng [C] nǐ yě bú shì yīn wèi [G] shī qù [Am] nǐ
爱了你 用尽我全心全力
Ài le [F] nǐ yòng jìn [G] wǒ quán xīn quán [C] lì
一生情 只为这一次与你相遇
Yì shēng [F] qíng zhǐ wéi [G] zhè yí cì yǔ [E] nǐ xiāng [Am] yù
情难了 难再续难再醒 
Qíng nán [Dm] le nán zài [F] xù nán zài [G] xǐng
人分飞 爱相随 
Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí
那怕用 一生去追 
Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī
我又怎么能追得回 
Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 
与你相慰 
Yǔ nǐ [G] xiāng wèi
我为你痴为你累 
Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi
风雨我都不後悔 
Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ 
我又怎么有路可退 
Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm] 
曾经深情你给了谁 
Céng jīng [F] shēn qíng [G] nǐ gěi le [C] shuí
很想你 也不是因为失去你
Hěn xiǎng [C] nǐ yě bú shì yīn wèi [G] shī qù [Am] nǐ
爱了你 用尽我全心全力
Ài le [F] nǐ yòng jìn [G] wǒ quán xīn quán [C] lì
一生情 只为这一次与你相遇
Yì shēng [F] qíng zhǐ wéi [G] zhè yí cì yǔ [Em] nǐ xiāng [Am] yù
情难了 难再续难再醒 
Qíng nán [Dm] le nán zài [F] xù nán zài [G] xǐng
人分飞 爱相随 
Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí
那怕用 一生去追 
Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī
我又怎么能追得回 
Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 
与你相慰 
Yǔ nǐ [G] xiāng wèi
我为你痴为你累 
Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi
风雨我都不後悔 
Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ 
我又怎么有路可退 
Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm] 
我如何面对 
Wǒ rú hé miàn [G] duì
人分飞 爱相随 
Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí
那怕用 一生去追 
Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī
我又怎么能追得回 
Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 
与你相慰 
Yǔ nǐ [G] xiāng wèi
我为你痴为你累 
Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi
风雨我都不後悔 
Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ 
我又怎么有路可退 
Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm] 
我如何面对 
Céng jīng [F] shēn qíng [G] nǐ gěi le [C] shuí
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp rong buồn (爱相随)

Nhạc Hoa , Lê Quang
Mùa thu [C] qua từng chiếc lá bay về [G] nơi chốn [Am] xa
Và cơn [F] gió tìm lãng [G] quên về nơi cuối [C] trời
Người yêu [F] hỡi giờ lối [G] xưa còn đâu gót [Em] hồng
Kiếp rong [Am] buồn tình hoang [Dm] vu mãi trôi [G] hoài về nơi [C] xa
Còn trong [C] anh từng nỗi nhớ theo anh [G] trong bóng [Am] đêm
Đường xưa [F] bước, lòng giá [G] băng từ nay mất [C] người
Người yêu [F] hỡi, đời đã [G] chia từ đây mất [Em] người
Còn đâu [Am] nữa, từng đêm [Dm] nhớ giờ xa [F] xôi người dấu [G] yêu
Tình đã [C] bay, người có [Am] hay
Ngồi đếm [Dm] lá rớt qua tầm [G] tay
Bóng em đâu [Em] rồi, tình như gió [Am] qua thềm [Dm]
Thu tàn lá [G] khô rơi 
Mùa đã [C] xa, mình mất [Am] nhau 
Lòng vẫn [Dm] nhớ dấu chân người [G] xưa 
Vẫn đâu đây [Em] còn ồng ấm những [Am] con đường [Dm] 
Đã qua mùa [F] băng giá [G] Thân anh kiếp rong [C] buồn
-------------------------------------
别想你 忍不住我提醒自己
Bié xiǎng [C] nǐ rěn bú zhù wǒ tí [G] xǐng zì [Am] jǐ
伤了心 有些事也要过去
Shāng le [F] xīn yǒu xiē [G] shì yě yào guò [C] qù
心很痛 痛的不想再做我自己
Xīn hěn [F] tòng tòng de [G] bù xiǎng zài zuò [Em] wǒ zì [Am] jǐ
别回头 情已去缘已尽 
Bié huí [Dm] tóu qíng yǐ [G] qù yuán yǐ [C] jìn
很想你 也不是因为失去你
Hěn xiǎng [C] nǐ yě bú shì yīn wèi [G] shī qù [Am] nǐ
爱了你 用尽我全心全力
Ài le [F] nǐ yòng jìn [G] wǒ quán xīn quán [C] lì
一生情 只为这一次与你相遇
Yì shēng [F] qíng zhǐ wéi [G] zhè yí cì yǔ [E] nǐ xiāng [Am] yù
情难了 难再续难再醒 
Qíng nán [Dm] le nán zài [F] xù nán zài [G] xǐng
人分飞 爱相随 
Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí
那怕用 一生去追 
Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī
我又怎么能追得回 
Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 
与你相慰 
Yǔ nǐ [G] xiāng wèi
我为你痴为你累 
Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi
风雨我都不後悔 
Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ 
我又怎么有路可退 
Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm] 
曾经深情你给了谁 
Céng jīng [F] shēn qíng [G] nǐ gěi le [C] shuí
很想你 也不是因为失去你
Hěn xiǎng [C] nǐ yě bú shì yīn wèi [G] shī qù [Am] nǐ
爱了你 用尽我全心全力
Ài le [F] nǐ yòng jìn [G] wǒ quán xīn quán [C] lì
一生情 只为这一次与你相遇
Yì shēng [F] qíng zhǐ wéi [G] zhè yí cì yǔ [Em] nǐ xiāng [Am] yù
情难了 难再续难再醒 
Qíng nán [Dm] le nán zài [F] xù nán zài [G] xǐng
人分飞 爱相随 
Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí
那怕用 一生去追 
Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī
我又怎么能追得回 
Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 
与你相慰 
Yǔ nǐ [G] xiāng wèi
我为你痴为你累 
Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi
风雨我都不後悔 
Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ 
我又怎么有路可退 
Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm] 
我如何面对 
Wǒ rú hé miàn [G] duì
人分飞 爱相随 
Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí
那怕用 一生去追 
Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī
我又怎么能追得回 
Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 
与你相慰 
Yǔ nǐ [G] xiāng wèi
我为你痴为你累 
Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi
风雨我都不後悔 
Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ 
我又怎么有路可退 
Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm] 
我如何面对 
Céng jīng [F] shēn qíng [G] nǐ gěi le [C] shuí

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com