1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp rong buồn (爱相随)

Cuộn trang

Mùa thu [C] qua từng chiếc lá bay về [G] nơi chốn [Am] xa Và cơn [F] gió tìm lãng [G] quên về nơi cuối [C] trời Người yêu [F] hỡi giờ lối [G] xưa còn đâu gót [Em] hồng Kiếp rong [Am] buồn tình hoang [Dm] vu mãi trôi [G] hoài về nơi [C] xa Còn trong [C] anh từng nỗi nhớ theo anh [G] trong bóng [Am] đêm Đường xưa [F] bước, lòng giá [G] băng từ nay mất [C] người Người yêu [F] hỡi, đời đã [G] chia từ đây mất [Em] người Còn đâu [Am] nữa, từng đêm [Dm] nhớ giờ xa [F] xôi người dấu [G] yêu Tình đã [C] bay, người có [Am] hay Ngồi đếm [Dm] lá rớt qua tầm [G] tay Bóng em đâu [Em] rồi, tình như gió [Am] qua thềm [Dm] Thu tàn lá [G] khô rơi Mùa đã [C] xa, mình mất [Am] nhau Lòng vẫn [Dm] nhớ dấu chân người [G] xưa Vẫn đâu đây [Em] còn ồng ấm những [Am] con đường [Dm] Đã qua mùa [F] băng giá [G] Thân anh kiếp rong [C] buồn ------------------------------------- 别想你 忍不住我提醒自己 Bié xiǎng [C] nǐ rěn bú zhù wǒ tí [G] xǐng zì [Am] jǐ 伤了心 有些事也要过去 Shāng le [F] xīn yǒu xiē [G] shì yě yào guò [C] qù 心很痛 痛的不想再做我自己 Xīn hěn [F] tòng tòng de [G] bù xiǎng zài zuò [Em] wǒ zì [Am] jǐ 别回头 情已去缘已尽 Bié huí [Dm] tóu qíng yǐ [G] qù yuán yǐ [C] jìn 很想你 也不是因为失去你 Hěn xiǎng [C] nǐ yě bú shì yīn wèi [G] shī qù [Am] nǐ 爱了你 用尽我全心全力 Ài le [F] nǐ yòng jìn [G] wǒ quán xīn quán [C] lì 一生情 只为这一次与你相遇 Yì shēng [F] qíng zhǐ wéi [G] zhè yí cì yǔ [E] nǐ xiāng [Am] yù 情难了 难再续难再醒 Qíng nán [Dm] le nán zài [F] xù nán zài [G] xǐng 人分飞 爱相随 Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí 那怕用 一生去追 Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī 我又怎么能追得回 Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 与你相慰 Yǔ nǐ [G] xiāng wèi 我为你痴为你累 Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi 风雨我都不後悔  Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ  我又怎么有路可退  Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm]  曾经深情你给了谁 Céng jīng [F] shēn qíng [G] nǐ gěi le [C] shuí 很想你 也不是因为失去你 Hěn xiǎng [C] nǐ yě bú shì yīn wèi [G] shī qù [Am] nǐ 爱了你 用尽我全心全力 Ài le [F] nǐ yòng jìn [G] wǒ quán xīn quán [C] lì 一生情 只为这一次与你相遇 Yì shēng [F] qíng zhǐ wéi [G] zhè yí cì yǔ [Em] nǐ xiāng [Am] yù 情难了 难再续难再醒 Qíng nán [Dm] le nán zài [F] xù nán zài [G] xǐng 人分飞 爱相随 Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí 那怕用 一生去追 Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī 我又怎么能追得回 Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 与你相慰 Yǔ nǐ [G] xiāng wèi 我为你痴为你累 Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi 风雨我都不後悔  Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ  我又怎么有路可退  Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm]  我如何面对 Wǒ rú hé miàn [G] duì 人分飞 爱相随 Rén fēn [C] fēi ài xiāng [Am] suí 那怕用 一生去追 Nà pà [Dm] yòng yì shēng qù [G] zhuī 我又怎么能追得回 Wǒ yòu zěn [Em] me néng zhuī dé [Am] huí [Dm] 与你相慰 Yǔ nǐ [G] xiāng wèi 我为你痴为你累 Wǒ wéi [C] nǐ chī wéi nǐ [Am] lèi 风雨我都不後悔  Fēng yǔ [Dm] wǒ dōu bú hòu [G] huǐ  我又怎么有路可退  Wǒ yòu zěn [Em] me yǒu lù kě [Am] tuì [Dm]  我如何面对 Céng jīng [F] shēn qíng [G] nǐ gěi le [C] shuí

Video hướng dẫn