1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp sau

Cuộn trang

Đêm qua em nằm [G] mơ Mẹ [C] đem em gả [Em] chồng Cho [G] một chàng thi [Bm] sĩ Số [A] chàng rất long [D] đong. Hai [Em] vợ chồng làm [Am] thơ Trong một gian lều [D] cỏ Mái giột mái cứ [Am] dột Làm [D] thơ vẫn làm [G] thơ. [C] [G] Thơ chàng dán trên [Bm] vách Thơ em che trời [Em] mưa Một [G] đàn con tám [Am] đứa Lớn lên chỉ mê [D] thơ. Ngoài [Em] vườn đầy hoa [D] nở Trong [C] hồn ngập mộng [D] mơ Cửa [G] lều thường không [F] khép Nên [D] xuân đến bốn [G] mùa. [C] [G] Mặc người đời mua [Bm] bán Mặc cuộc đời hơn [Em] thua Cả nhà làm thi [Am] sĩ Nên [D] nghèo xác nghèo [G] xơ. * Em [Bm] cầu cùng Thượng Đế Kiếp [D] sau có lấy chồng Xin [Am] lấy chồng thi [D] sĩ Dẫu biết chàng tay [G] không.

Video hướng dẫn