1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiếp tha hương

Cuộn trang

1. Chiều đi lặng [D7] lẽ màn đêm dần [G] trôi [Em] Bâng khuâng vì gió đông đến tim [C] côi [G] Ngã mình [Em] nghe lá khô nhẹ [Am] rơi Thấy [Bm] lòng bớt cô [C] đơn Giữa ánh [Am] đèn kinh đô sáng [D7] soi 2. Hồn theo làn khói về nơi mộng [G][Em] Chim non mỏi cánh tung gió [C] chơi vơi [G] Thẫn thờ [Em] nghe tiếng chuông ban [G] chiều Ngỡ rằng câu hát mỹ [D7] miều Vì đời mình chỉ biết cô [G] liêu [C][D7] ĐK: Thương cho thân [Em] gái đường xa Mang [D7] vào kiếp không [G] nhà Trời đông thiếu chăn [D7] êm Thương ai chốn xa [G] xôi Chiều [C] nay trên bến [D7] sông Nghe đông sang lạnh [G] lùng [C][G] 3.Giờ đây đừng[D7] khóc sầu chi đàn [G] ơi! [Em] Lên vai cùng lê đôi gót tha [C] hương [G] Mình dìu [Em] nhau khắp nơi chân [G] trời Tìm vần thơ ngát hương [D7] đời Để dệt thành câu hát quê [G] hương [C][G]

Video hướng dẫn