highlight chords
wǒ men jīn [G]shēng yǒu [D]yuán zài lù shàng [Em]
zhī yào wǒ [C]men bǐ [D]cǐ yǒng bù wàng [G]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
wǒ men jīn [G]shēng zhù [D]dìng shì cāng sāng [Em]
kū zhe lái [C]yào xiào [D]zhe zǒu guò yā [G]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
wǒ men jīn [C]shēng xiōng [D]dì qíng yì cháng [Em]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
wǒ men jīn [C]shēng xiōng [D]dì qíng yì cháng [Em]
wǒ men jīn [G]shēng yǒu [D]yuán zài lù shàng [Em]
zhī yào [C]wǒ men bǐ [D]cǐ yǒng bù wàng [G]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
Wǒ men jīn [A]shēng jiù [E]xiàng mèng yī chǎng [F#m]
Yǒu nǐ péi [D]hē zuì [E]le yǒu hé fáng [A]
péng yǒu a [D]ràng wǒ [E]men yī qǐ láo [A]láo míng [E]jì yā [F#m]
Fán chén guò [D]hòu zhōng [E]liǎo wú qiān guà [F#m]
péng yǒu a [D]ràng wǒ [E]men yī qǐ láo [A]láo míng [E]jì yā [F#m]
Fán chén guò [D]hòu zhōng [E]liǎo wú qiān guà [F#m]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kim Sinh Duyên

Xuyên Tử
wǒ men jīn [G]shēng yǒu [D]yuán zài lù shàng [Em]
zhī yào wǒ [C]men bǐ [D]cǐ yǒng bù wàng [G]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
wǒ men jīn [G]shēng zhù [D]dìng shì cāng sāng [Em]
kū zhe lái [C]yào xiào [D]zhe zǒu guò yā [G]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
wǒ men jīn [C]shēng xiōng [D]dì qíng yì cháng [Em]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
wǒ men jīn [C]shēng xiōng [D]dì qíng yì cháng [Em]
wǒ men jīn [G]shēng yǒu [D]yuán zài lù shàng [Em]
zhī yào [C]wǒ men bǐ [D]cǐ yǒng bù wàng [G]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
péng yǒu a [C]ràng wǒ [D]men yī qǐ láo [G]láo míng [D]jì yā [Em]
bié zài hū [C]nà yī [D]xiē yōu hé shāng [Em]
Wǒ men jīn [A]shēng jiù [E]xiàng mèng yī chǎng [F#m]
Yǒu nǐ péi [D]hē zuì [E]le yǒu hé fáng [A]
péng yǒu a [D]ràng wǒ [E]men yī qǐ láo [A]láo míng [E]jì yā [F#m]
Fán chén guò [D]hòu zhōng [E]liǎo wú qiān guà [F#m]
péng yǒu a [D]ràng wǒ [E]men yī qǐ láo [A]láo míng [E]jì yā [F#m]
Fán chén guò [D]hòu zhōng [E]liǎo wú qiān guà [F#m]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com