1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kim

Cuộn trang

[C] Cớ sao [Am] buồn này [C] Kim Cớ sao [Am] sầu này [C] Kim [F] Ai thương em hơn anh mà [C] tìm. [C] Cớ sao [A] hoài này [C] Kim [G] Có biết cho lòng [F] anh Đã mơ từng [E] phút vui buồn cùng [C] Kim. [C] Đời là những chuỗi ngày sầu lo Tình là những bến bờ mộng mơ [Dm] Em như hoa nở [F] trong mùa mưa [G] Sống giữa khi trời đất giông tố [Dm] Anh đem yêu thương [G] xoá muôn áng mây [C] mờ. [C] Cớ sao [Am] buồn này [C] Kim Cớ sao [Am] sầu này [C] Kim [F] Khi yêu nhau tuy xa mà [C] gần. [C] Cớ sao [A] hoài này [C] Kim [G] Hãy sống cho tình [F] yêu Sống trong mộng [E] thắm khi tuổi còn [C] xanh.

Video hướng dẫn