1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh Ăn năn tội

Liên Bình Định - Soạn Lời Kinh: Nhất Tuấn
Nguồn: thanhcavietnam.net