1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kính chào Nữ Vương (Karaoke)

Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa
Nguồn: thanhcavietnam.net