1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kính dâng Mẹ

Cuộn trang

1. [C] Kính dâng [Am] , là [F] Mẹ Thiên [C] Chúa Tràng Mân [F] Côi, ngọn [G] lửa yêu [C] thương [A] Giúp cho [Dm] con luôn [F] biết khiêm [Em] nhường [Dm] LE GIO theo [F] Chúa, đồng [G7] hành Mẹ [C] đi 2. [C] Xin đốt [F] lòng những [G] người nguội [C] lạnh [A] Để hoàn [Dm] sinh trong [G] ánh mặt [C] trời [G] Và khi [Dm] con nhắm [F] mắt lìa [Em] đời [Dm] Hoan ca bên [F] Chúa, cạnh [G7] người Mẹ [C] yêu [F][C] 3. Dù cuộc [F] sống gặp [G] nhiều thử thách gian [C] truân Xin cho [Dm] con đừng bao giờ [G] trách cứ tha [C] nhân [Am] Có mẹ bên [Dm] con nâng [F] đở ủi an vỗ [G] về Để khi Chúa gọi, khải [F] hoàn con [C] đi [G7] 4. [C] Xin giúp [Am] con những [F] khi yếu [C] đuối [Em] Đưa con [Am] về bên [F] suối nước [C] trong Mẹ [Am] ơi, con [Dm] dám cậy [Am] trông Xin [Dm] thương đoái [G] nhận tấm [G7] lòng con [C] thơ

Video hướng dẫn