1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh hòa bình

Cuộn trang

Lạy [Dm] Chúa xin [Gm] hãy dạy [Dm] con (X 2) Lạy Chúa từ [Dm] nhân xin cho con biết mến [Bb] yêu Và phụng sự [A7] chúa trong mọi [Dm] người Lạy Chúa xin [Gm] hãy dùng [Dm] con Như khí [Bb] cụ bình [C] an của [F] Chúa [A7] Để [Dm] con đem yêu thương vào nơi oán [Am] thù Đem thứ [F] tha vào nơi lăng [C] nhục Đem an [Bb] hoà vào nơi tranh [A7] chấp Đem chân lý vào chốn lỗi [Dm] lầm Để [Dm] con đem tin [Bb] kính vào nơi nguy [Am] nan Chiếu trông [Dm] cậy vào nơi thất [Am] vọng Để [F] con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm Đem niềm [A7] vui đến chốn u [Dm] sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy [Dm] con Tìm an ủi [Bb] người hơn được người [A7] ủi an Tìm hiểu biết [Bb] người hơn được người hiểu [F] biết [A7] Tìm yêu mến [Dm] người hơn được người mến [A7] yêu Vì [Dm] chính khi hiến thân là [Bb] khi được nhận [A7] lãnh Chính lúc quên [Bb] mình là lúc gặp lại bản [A7] thân Vì [Dm] chính khi thứ [Bb] tha là khi được tha [F] thứ Chính lúc chết [A7] đi là khi vui sống muôn [Dm] đời. [Bb] Ôi thần linh thánh ái xin [A7] mở rộng lòng [Dm] con Xin thưởng [F] ban xuống những [Bb] ai Lòng đầy thiện [A7] chí ơn an [Dm] bình Lạy [Dm] Chúa xin [Gm] hãy dạy [Dm] con (X 2)

Video hướng dẫn