1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh khổ

Cuộn trang

1. Mẹ ngồi nguyện cầu hằng [Em] bao đêm [D] Lời kinh vọng xa thật [Em] êm đềm Mẹ cầu cho [D] con vượt qua ngày [Em] tròn Mẹ cầu cho [D] em tuổi trời xanh còn nguyên đừng [B7] biến mất. [Em] Người về một ngày một [Em] lưa thưa [D] Người đi càng đêm càng [Em] đông dần Từng dài âu [D] lo từng đêm [Em] đợi chờ mộng thật cam [D] go Miễn là mai niềm đau thành [Em] nụ cười. [B7] ĐK1: Xin cho [Em] me tròn lời kinh đêm [Am] nay Người sẽ [Em] về trước khi trời khuất [B7] núi Xin cho [Em] me một giờ im kinh [Am] động Người sẽ [Em] về dù rách rưới tả [Am] tơi. Người về một giờ một [Em] đông thêm [D] Người đi càng đơn càng [Em] thưa dần Một thời điêu [D] linh một phen hoạn [Em] nạn Còn lại hôm [D] nay với vòng tay tình yêu người [Em] và người. 2 Lời nguyện cầu này dành [Em] cho nhau [D] Từ khi loạn ly vào [Em] đêm đầu Tình người tiêu [D] hao niềm tin bội [Em] bạc Gà giục sang [D] canh mái đầu tơ ngoài hiên tròn [B7] tiếng gáy. [Em] Lạnh lùng một ngày một [Em] qua mau [D] Lời kinh mù sương mờ [Em] trên đầu Mộng chờ sau [D] đêm ngày mai thật [Em] lạ thù hằn anh [D] em Bỗng nhìn nhau gọi nhau thật [Em] đậm đà. [B7] ĐK2: Xin cho [Em] me tròn niềm tin đêm [Am] nay Người sẽ [Em] về trước khi mẹ khuất [B7] núi Xin cho [Em] me ngoài trời im kinh [Am] động Người sẽ [Em] về dù rách rưới tả [Am] tơi. Người về một giờ một [Em] đông thêm [D] Người đi càng giây càng [Em] không còn Rời ngày sinh [D] ly rời đêm tử [Em] biệt Còn lại hôm [D] nay những lời kinh tình yêu đầy [Em] nhiệm mầu.

Video hướng dẫn