1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kinh Phó Thác

Lm Vũ Thái Hòa
Nguồn: catruong.com