highlight chords
(Zayn)
Oh I just wanna [E]take you anywhere that you [A]like
We can go [C#m]out any day [B]any night
Baby I'll [E]take you there take [A]you there
Baby I'll [C#m]take you there, [B]there
(Harry)
Oh tell me tell me [E]tell me how to turn your love [A]on
You can get [C#m]get anything that [B]you want
Baby just [E]shout it out shout it [A]out
Baby just [C#m]shout it out [B]
And if [E]you
You want me [A]to
Lets make a [C#m]move, yeah
So tell me girl if everytime [E]we touch
You get this kinda [A]rush.
Let me say [C#m]yea a yeah a [B]yeah yeah a yeah
If you don't wanna [E]take this slow
If you just wanna [A]take me home
Let me say [C#m]yeah a yeah a [B]yeah yeah a yeah
And let me kiss [E]you
(Zayn)
Oh baby, baby don't you know you got what I need
Lookin' so good from your head to your feet
C'mon come over here over here
C'mon come over here yeah
(Niall)
Oh I just wanna show you off to all of my friends
Makin' them drool down their chiney chin chins
Baby be mine tonight, mine tonight
Baby be mine tonight yeah
And if you
You want me too
Lets make a move, yeah
So tell me girl if everytime we touch
You get this kinda rush.
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah
If you don't wanna take this slow
If you just wanna take me home
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah
And let me kiss you
[E](Let me kiss you)
(Let me kiss you)
[C#m](Let me kiss you)
(Let me kiss you)
C'mon, [E]na na nananana na na
na na nananana na na
[C#m]na na nananana na na
na na nananana na na
So tell me girl if everytime we touch
You get this kinda rush.
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah
If you don't wanna take this slow
If you just wanna take me home
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah
And let me kiss you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kiss You

One Direction
(Zayn)
Oh I just wanna [E]take you anywhere that you [A]like
We can go [C#m]out any day [B]any night
Baby I'll [E]take you there take [A]you there
Baby I'll [C#m]take you there, [B]there
(Harry)
Oh tell me tell me [E]tell me how to turn your love [A]on
You can get [C#m]get anything that [B]you want
Baby just [E]shout it out shout it [A]out
Baby just [C#m]shout it out [B]
And if [E]you
You want me [A]to
Lets make a [C#m]move, yeah
So tell me girl if everytime [E]we touch
You get this kinda [A]rush.
Let me say [C#m]yea a yeah a [B]yeah yeah a yeah
If you don't wanna [E]take this slow
If you just wanna [A]take me home
Let me say [C#m]yeah a yeah a [B]yeah yeah a yeah
And let me kiss [E]you
(Zayn)
Oh baby, baby don't you know you got what I need
Lookin' so good from your head to your feet
C'mon come over here over here
C'mon come over here yeah
(Niall)
Oh I just wanna show you off to all of my friends
Makin' them drool down their chiney chin chins
Baby be mine tonight, mine tonight
Baby be mine tonight yeah
And if you
You want me too
Lets make a move, yeah
So tell me girl if everytime we touch
You get this kinda rush.
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah
If you don't wanna take this slow
If you just wanna take me home
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah
And let me kiss you
[E](Let me kiss you)
(Let me kiss you)
[C#m](Let me kiss you)
(Let me kiss you)
C'mon, [E]na na nananana na na
na na nananana na na
[C#m]na na nananana na na
na na nananana na na
So tell me girl if everytime we touch
You get this kinda rush.
Let me say yea a yeah a yeah yeah a yeah
If you don't wanna take this slow
If you just wanna take me home
Let me say yeah a yeah a yeah yeah a yeah
And let me kiss you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com