1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ niệm khôn nguôi

Cuộn trang

Vừa mới hôm [Am] nào qua đường phố anh và em Tình yêu ban [C] đầu khi còn tuổi thơ học [G] sinh Những [Dm] kỷ niệm ngày hôm [G] nao Tóc thề bờ [F] vai nhớ thương vơi [E7] đầy Từ giã sân [Am] trường khi phượng vỹ rơi tả tơi Nhìn nhau âm [C] thầm thương màu [F] áo xanh nhà [G] bình Ước [Dm] thề ngày về bên [G] nhau Nói chuyện ngày [F] sau để [E7] tôi không [Am] sầu đau [Am] Nhưng hôm nay đã xa [C] rồi như bước thời [Dm] gian Như nơi sân [E7] trường anh và em phút yên [Am] vui Có những [G] chiều tà em nhìn [E7] mây trôi nhớ chuyện [Am] đôi mình Giờ anh lên [Am] đường xa trường cũ đêm hành quân Còn em thường [C] ngày đêm ngày nhớ thương người [G] ơi Nhớ [Dm] người ngoài trời phong [G] sương Hiến trọn tình [F] thương vấn [E7] vương người hậu [Am] phương

Video hướng dẫn