1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ niệm một mùa xuân

Cuộn trang

Đứng trước thềm [A7] hoa mai hé [Dm] mời Màu hoa say [D7] đắm tình xuân [Gm] ơi Cài hoa lên [Bb] áo màu trinh [Gm] nữ Thoáng thấy người [A7] em má ửng hồng Ép xác loài hoa tim tím [Dm] buồn Màu hoa pen-[D7] se' tình thân [Gm] thương Nằm trong trang [Bb] giấy màu xanh [Gm] thẳm [A7] Nét bút người yêu đi lấy [Dm] chồng Bao nhiêu kỷ [Gm] niệm sầu riêng hai đứa [F] mình Mùa xuân năm ấy còn [A7] đây Vì đâu dở [Dm] dang vì đời đổi trắng thay [Gm] đen Giờ cách xa nhau [A7] rồi thì đừng lưu luyến anh [Dm] ơi Gió cuốn chiều [A7] xuân vương pháo [Dm] hồng Người em năm [D7] trước đã sang [Gm] sông Mùa xuân tươi [Bb] thắm còn đâu [Gm] nữa [A7] Nếu biết rằng em đi lấy [Dm] chồng

Video hướng dẫn