1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ niệm trong tôi

Cuộn trang

[Em] Người, đã khuất xa [D] rồi Những ân [B7] tình như áng [Em] mây mờ Những kỷ [E7] niệm, còn mãi [Am] trong tôi Ôi tháng [B7] năm, giờ đã [Em] phai tàn [Em] Còn, đâu những ân [D] tình Những kỷ [B7] niệm giờ đã [Em] phai mờ [E7] Hỏi, thương nhớ [Am] vây quanh Như lá [B7] thu tàn úa trong [Em] tôi [Am] Ôi ta xa nhau mấy đông [Em] rồi [B7] Trăng đêm đơn côi khóc [G] mình tôi [D] Anh ơi đông sang đời cô [B7] quạnh [C] Ta mất nhau rồi đời có [B7] vui [Em] Chiều, nay lá thu [D] vàng [B7] Đời cũng chóng phai [Em] tàn [E7] Hỏi, thương nhớ [Am] vây quanh Anh đã [B7] xa mờ khuất trong [Em] tôi

Video hướng dẫn