1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ niệm xanh xao

Cuộn trang

1. Ngày [D] xưa khi ta bên nhau trao [Bm] tình yêu [A] đầu Và [Em] trao bao nhiêu cơn mơ cơn [A] mộng về [D] sau Rằng [G] khi đôi ta nên duyên em [F#m] vợ ngoan [Em] hiền Cùng [A] anh chung đôi bên nhau như chuyện thần tiên. 2. Đời [D] không như mơ nên ta không [Bm] còn chung [A] thuyền Tình [Em] không như thơ quên [A] chuyện thần [D] tiên Đời [G] chia đôi ta đôi nơi anh [F#m] bạc phương [Em] trời Còn [A] em nên duyên bên ai trôi dạt mù [D] khơi. ĐK: [Gm] Ôi ngày gặp lại nhìn nhau biết nói gì [D] đâu [F] Bao điều ngần [Am] ngại thời [Cm] gian bôi xóa từ [Dm] lâu [G] Dù vẫn [Cm] gắng tìm [Bb] nhau từ khi [Gm] cách biệt [Cm] nhau Vẫn [A] mong [Dm] có ngày gặp nhau Để bôi [Cm] xóa niềm [Bb] đau giờ hai [Gm] đứa gầy [Cm] hao Chỉ [D7] còn kỷ niệm xanh [Gm] xao.

Video hướng dẫn