1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ vật cho em

Cuộn trang

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me, Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã, Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa, Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng. Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi! Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân. Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân, Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá. Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ Anh trở về dang dở đời [C] em Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi! Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.

Video hướng dẫn