highlight chords
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me, 
Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã, 
Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả 
Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa, 
Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca 
Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng. 
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng 
Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh 
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh 
Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi! 
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen 
Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm 
Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ 
Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân. 
Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân, 
Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá. 
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ 
Anh trở về dang dở đời [C] em 
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen 
Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi! 
Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Kỷ vật cho em

Phạm Duy , Linh Phương
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me, 
Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã, 
Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả 
Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa, 
Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca 
Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng. 
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng 
Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh 
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh 
Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi! 
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen 
Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm 
Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ 
Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân. 
Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân, 
Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá. 
Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về. 
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ 
Anh trở về dang dở đời [C] em 
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen 
Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi! 
Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại 
Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com