highlight chords
Wow wow, yeah [C]yeah,
I love you more than I can [Am]say,
I'll love you twice as much [Em]tomorrow, oh
[Dm]Oh, Love [G]you more than I can [C]say.
Wow wow, yeah [C]yeah,
I'll miss you every single [Am]day,
Why must my life be filled with [Em]sorrow, wow [Dm]woh,
I love you [G]more than I can [C]say.
Why don't you know I need you [F]so,
Oh tell me please I gotta [C]know
Do you mean to make me [Dm]cry,
I just another [G]guy?
Wow wow, yeah yeah,
I love you more than I can say,
I'll love you twice as much tomorrow, wow wow.
I love you more than I can say.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

L Iove You More Than I Can Say

Sonny Curtis
Wow wow, yeah [C]yeah,
I love you more than I can [Am]say,
I'll love you twice as much [Em]tomorrow, oh
[Dm]Oh, Love [G]you more than I can [C]say.
Wow wow, yeah [C]yeah,
I'll miss you every single [Am]day,
Why must my life be filled with [Em]sorrow, wow [Dm]woh,
I love you [G]more than I can [C]say.
Why don't you know I need you [F]so,
Oh tell me please I gotta [C]know
Do you mean to make me [Dm]cry,
I just another [G]guy?
Wow wow, yeah yeah,
I love you more than I can say,
I'll love you twice as much tomorrow, wow wow.
I love you more than I can say.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com