highlight chords
Tình ơ[C]i mi là gì sao thế gi[G]an cứ si tình, trách ch[Dm]o thân ta cũng đau tì[G]nh
Để ta yê[F]u nhiều quá sao không có a[C]i đáp lại mình, mã[F]i mang lộc lừa đau lòng nha[F]u.
Giận t[C]a yêu lằm người yêu dối gi[G]an kẻ bạc tình, trái ti[Dm]m ta đã vỡ tan rồ[G]i
Người ra đ[F]i còn mỗi tôi ôm đắng ca[C]y cả cuộc đời, mượn me[F]n rượu nồng tìm quên e[F]m.
Nhưng trong cơn sa[G]y hình hài em quay trở lạ[f]i, nổi đau ngày nà[Dm]o đau gấp trăm lần hơ[G]n
Để muốn quên được e[F]m là ta phải quên đời t[C]a, tình yêu không còn trí nh[G]ớ.
ĐK:
Từ nay tôi sẽ quên được e[G]m quên luôn đời tô[G]i, không vì tình làm khổ mì[C]nh
Đời chẳng ai nhận r[F]a vì tình mà xa ng[G]ã, và tư[C]ơng lai không biết đi về đâ[G]u.
Giờ đây tôi đang đa[G]u thật đau trong men rượu ca[Dm]y, cơn đau làm tôi nhớ ngư[G]ời
Rượu uống cay mà vu[F]i còn tình thì chát đắ[G]ng thì thôi chấp tay tôi lạy tì[C]nh.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạy Tình

Lâm Chấn Huy
Tình ơ[C]i mi là gì sao thế gi[G]an cứ si tình, trách ch[Dm]o thân ta cũng đau tì[G]nh
Để ta yê[F]u nhiều quá sao không có a[C]i đáp lại mình, mã[F]i mang lộc lừa đau lòng nha[F]u.
Giận t[C]a yêu lằm người yêu dối gi[G]an kẻ bạc tình, trái ti[Dm]m ta đã vỡ tan rồ[G]i
Người ra đ[F]i còn mỗi tôi ôm đắng ca[C]y cả cuộc đời, mượn me[F]n rượu nồng tìm quên e[F]m.
Nhưng trong cơn sa[G]y hình hài em quay trở lạ[f]i, nổi đau ngày nà[Dm]o đau gấp trăm lần hơ[G]n
Để muốn quên được e[F]m là ta phải quên đời t[C]a, tình yêu không còn trí nh[G]ớ.
ĐK:
Từ nay tôi sẽ quên được e[G]m quên luôn đời tô[G]i, không vì tình làm khổ mì[C]nh
Đời chẳng ai nhận r[F]a vì tình mà xa ng[G]ã, và tư[C]ơng lai không biết đi về đâ[G]u.
Giờ đây tôi đang đa[G]u thật đau trong men rượu ca[Dm]y, cơn đau làm tôi nhớ ngư[G]ời
Rượu uống cay mà vu[F]i còn tình thì chát đắ[G]ng thì thôi chấp tay tôi lạy tì[C]nh.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com