highlight chords
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông 
Từ [Am] nay tao sẽ gọi là [C] chồng 
Tao sẽ [F] gọi là [Em] chồng 
Đứa [G7] nào tìm được lá diêu [C] bông
Vài ngày [C] sau em tìm thấy [F] lá 
Chị chau [Dm] mày: Đâu phải lá diêu [G] bông! 
Mùa Đông [C] sau em tìm thấy [G] lá 
Chị lắc [Em] đầu nhìn nắng vãng bên [C] sông
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông 
Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng 
Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng 
Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông
Ngày cưới [Am] chị, em tìm thấy [F] lá 
Chị mỉm [E] cười, se chỉ, cắm trôn [Am] kim 
Chị đã ba [Dm] con, em tìm thấy [Bb] lá 
Xoè tay, phủ [Dm] mặt, chị không [C] nhìn
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông 
Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng 
Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng 
Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông
Từ thuở [G] đó, em [C] cầm chiếc [G] lá 
Nơi đầu [F] non cuối bể, em [G] đi 
Lời vi vút [F] gió quê lắng [G] gọi 
Diêu bông hời hỡi diêu [C] bông 
Em [F] đi trăm núi nghìn [C] sông 
Nào tìm thấy [Am] lá diêu [G7] bông bao [C] giờ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá diêu bông

Phạm Duy , Hoàng Cầm
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông 
Từ [Am] nay tao sẽ gọi là [C] chồng 
Tao sẽ [F] gọi là [Em] chồng 
Đứa [G7] nào tìm được lá diêu [C] bông
Vài ngày [C] sau em tìm thấy [F] lá 
Chị chau [Dm] mày: Đâu phải lá diêu [G] bông! 
Mùa Đông [C] sau em tìm thấy [G] lá 
Chị lắc [Em] đầu nhìn nắng vãng bên [C] sông
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông 
Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng 
Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng 
Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông
Ngày cưới [Am] chị, em tìm thấy [F] lá 
Chị mỉm [E] cười, se chỉ, cắm trôn [Am] kim 
Chị đã ba [Dm] con, em tìm thấy [Bb] lá 
Xoè tay, phủ [Dm] mặt, chị không [C] nhìn
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông 
Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng 
Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng 
Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông
Từ thuở [G] đó, em [C] cầm chiếc [G] lá 
Nơi đầu [F] non cuối bể, em [G] đi 
Lời vi vút [F] gió quê lắng [G] gọi 
Diêu bông hời hỡi diêu [C] bông 
Em [F] đi trăm núi nghìn [C] sông 
Nào tìm thấy [Am] lá diêu [G7] bông bao [C] giờ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com