1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá diêu bông

Cuộn trang

Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông Từ [Am] nay tao sẽ gọi là [C] chồng Tao sẽ [F] gọi là [Em] chồng Đứa [G7] nào tìm được lá diêu [C] bông Vài ngày [C] sau em tìm thấy [F] lá Chị chau [Dm] mày: Đâu phải lá diêu [G] bông! Mùa Đông [C] sau em tìm thấy [G] lá Chị lắc [Em] đầu nhìn nắng vãng bên [C] sông Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông Ngày cưới [Am] chị, em tìm thấy [F] lá Chị mỉm [E] cười, se chỉ, cắm trôn [Am] kim Chị đã ba [Dm] con, em tìm thấy [Bb] lá Xoè tay, phủ [Dm] mặt, chị không [C] nhìn Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông Từ thuở [G] đó, em [C] cầm chiếc [G] lá Nơi đầu [F] non cuối bể, em [G] đi Lời vi vút [F] gió quê lắng [G] gọi Diêu bông hời hỡi diêu [C] bông Em [F] đi trăm núi nghìn [C] sông Nào tìm thấy [Am] lá diêu [G7] bông bao [C] giờ

Video hướng dẫn