1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá đỏ

Cuộn trang

Gặp [Em] em trên cao lộng [C] gió Rừng Trường [Am] Sơn ào ào lá [Em] đỏ Em [Am] đứng đứng ở [F] bên [Em] đường Như quê [G] hương vai áo [D] bạc quàng súng trường [B7] Đoàn [Em] quân vẫn đi vội [C] vã Bụi Trường [Am] Sơn nhoà trong trời [Em] lửa Chào [C] em em [D] gái tiền [Em] phương ơi em [D] gái tiền [Em] phương Hẹn gặp [C] nhé giữa Sài [B] Gòn! Chào [C] em em [D] gái tiền [Em] phương ơi em [D] gái tiền [Em] phương Hẹn gặp [C] nhé giữa Sài [B] Gòn [Em]

Video hướng dẫn