1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

La Hai tháng tư

Cuộn trang

Sáng tháng [A] tư La Hai mù sương Chiều tháng [Bm] tư La Hai nồm [A] mát Nắng lên [A] nương con ong làm mật Gió yêu [A] thương gọi đàn Kơ-tia Đến La [D] Hai em quên đường về Sáng tháng [C#m] tư La Hai mù sương Đến La [Bm] Hai em càng ngẩn ngơ Chiều tháng [E7] tư La Hai nồm [A] mát Đến La [D] Hai nghe thơm mật ngọt Nước giếng [C#m] trong hơn trên nguồn xa Rẫy nương [Bm] bao la đẹp lòng [D] ta Hòa tiếng [E7] ca ai kia bên [A] cầu Em qua [D] cầu qua thăm phố núi Sương tan [C#m] rồi phố núi nhìn [E7] em Ừ em [A] yêu, yêu nơi này, em ở lại [D] đây Ở lại đây mà nghe tiếng [A] hát, hát say đời tương lai

Video hướng dẫn