1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạ lắm

Cuộn trang

[Am] Anh như là nắng trời cao em như bóng màn đêm Mình khắc [G] nhau như đêm với [C] ngày Sống với [F] nhau cho qua đi tháng [C] năm Mây vẫn [Dm] lặng lờ, sông trôi vẫn [F] dật dờ Chắp nối [G] nhau cho vươn vấn vần [E7] thơ [Am] Anh như là nước lặng thinh em như lửa nóng bừng lên Trời khiến [G] xui ta nên duyên kiếp [C] này Đã sống [F] yên thân bao nhiêu tháng [C] ngày Núi có [Dm] rơi hay sông sâu biến [F] đổi Ta sánh [E7] đôi cho duyên thôi lỡ [Am] làng [E7][Am] Lạ [Am] lắm! duyên [G] trời chắp nối tình [F] yêu Tơ [G] trời ai đâu hề [C] biết số [Dm] trời duyên đã gửi [Am] trao Bỗng [G] quen biết nhau rồi [F] yêu mến nhau [G] tình ai có ngờ [E7] đâu Lạ [Am] lắm! Đêm [G] ngày không sống gần [F] nhau Nhưng [G] lại khắn khít ngàn [C] năm như [Dm] triệu đôi lứa trần [Am] gian Rất [G] ư khắc nhau mà [F] thương mến nhau [E7] tình yêu có ai [Am] ngờ

Video hướng dẫn