1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá thư kỷ niệm

Cuộn trang

1. Chiều nay chợt [D] nhớ thương [F#m] em lạnh thấm [D] tâm hồn Mưa lạnh hoàng [G] hôn chân [Bm] ướt lòng thấy nao [A] buồn [D] Ngày còn thương [F#m] nhau đón [G] đưa chiều mưa tan [D] trường [Em] Mưa giăng phố [G] buồn mơ ước [A] rằng mình đừng quên [D] nhau [G][D] ĐK: Năm tháng [Bm] dài đời quân ngũ muôn [F#m] phương để thuyền xưa xa [G] bến [Em] Tiễn chân [F#m] em ái ân khua định [G] mệnh kiếp hoa trôi [A] bồng bềnh [D] Và chiều [G] nay muốn quên buồn quá [Em] khứ Đốt đi tập thư [F#m] xanh với ân tình mong [Em] manh Người ơi hãy mang đi dòng [A] chữ xin đừng phụ [D] nhau [G][D] 2. Chiều nay còn [D] nhớ thương [F#m] em nghe bước đi [D] tìm Mưa về đồn [G] xa biên [Bm] giới chiều xuống âm [A] thầm [D] Ngoài trời bao [F#m] la cánh [G] chim còn bay không [D] ngừng [Em] Chim khôn nhớ [G] rừng mơ ước [A] rằng xin đừng quên [D] nhau

Video hướng dẫn