highlight chords
Lá thư mực mồng [Am] tơi, đâu dám gửi cho [D] người
Chuyện tình xa [E7] xưa, tôi câm nín trong [Am] lòng
Quê tôi còn [D] nghèo, đời tôi gió [C] sương
Hỏi ai nhớ [E7] thương.
Biết em giàu [Am] sang, thương tôi cảnh cơ [D] hàng
Mỗi lần em [E7] sang, em ngắt non [Am] từng
Chữ viết đầu [D] đời, bằng mực mồng [C] tơi
Để tôi viết [E7] lên, tiếng nói yêu [Am] đầu.
Ngờ [Am] đâu trang giấy mực mồng [D] tơi
Tình [E7] tôi ấp ủ lâu [F] rồi
Người [G] đi mãi xa phương [C] trời
Để tôi một [D] mình buồn ngắm xa [F] xôi.
Mực mồng [D] tơi mãi nhớ nhau người [Am] ơi
Chiều xuống tiếng mưa buồn [G] rơi
Mái tranh quê nghèo, có tôi đứng [C] nhớ
Ôm lá thư mực mồng [E7] tơi.
Giờ [Am] đây bên kia rào nhà [D] em
Mồng [E7] tơi héo rụng tiêu [F] điều
Nhặt [G] lên thấy thương em [C] nhiều
Cất lên câu [D] hò chiều vẫn cô [F] liêu.
Hò [D] ơi! Đây lá thư mồng [Am] tơi còn thắm mãi
Như lòng [G] tôi nhớ thương một người tiếng yêu chưa [C] nói
Để tiếng [E7] buồn mực mồng [Am] tơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá thư mực mồng tơi

Hồng Xương Long
Lá thư mực mồng [Am] tơi, đâu dám gửi cho [D] người
Chuyện tình xa [E7] xưa, tôi câm nín trong [Am] lòng
Quê tôi còn [D] nghèo, đời tôi gió [C] sương
Hỏi ai nhớ [E7] thương.
Biết em giàu [Am] sang, thương tôi cảnh cơ [D] hàng
Mỗi lần em [E7] sang, em ngắt non [Am] từng
Chữ viết đầu [D] đời, bằng mực mồng [C] tơi
Để tôi viết [E7] lên, tiếng nói yêu [Am] đầu.
Ngờ [Am] đâu trang giấy mực mồng [D] tơi
Tình [E7] tôi ấp ủ lâu [F] rồi
Người [G] đi mãi xa phương [C] trời
Để tôi một [D] mình buồn ngắm xa [F] xôi.
Mực mồng [D] tơi mãi nhớ nhau người [Am] ơi
Chiều xuống tiếng mưa buồn [G] rơi
Mái tranh quê nghèo, có tôi đứng [C] nhớ
Ôm lá thư mực mồng [E7] tơi.
Giờ [Am] đây bên kia rào nhà [D] em
Mồng [E7] tơi héo rụng tiêu [F] điều
Nhặt [G] lên thấy thương em [C] nhiều
Cất lên câu [D] hò chiều vẫn cô [F] liêu.
Hò [D] ơi! Đây lá thư mồng [Am] tơi còn thắm mãi
Như lòng [G] tôi nhớ thương một người tiếng yêu chưa [C] nói
Để tiếng [E7] buồn mực mồng [Am] tơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com