1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá thư mực mồng tơi

Cuộn trang

Lá thư mực mồng [Am] tơi, đâu dám gửi cho [D] người Chuyện tình xa [E7] xưa, tôi câm nín trong [Am] lòng Quê tôi còn [D] nghèo, đời tôi gió [C] sương Hỏi ai nhớ [E7] thương. Biết em giàu [Am] sang, thương tôi cảnh cơ [D] hàng Mỗi lần em [E7] sang, em ngắt non [Am] từng Chữ viết đầu [D] đời, bằng mực mồng [C] tơi Để tôi viết [E7] lên, tiếng nói yêu [Am] đầu. Ngờ [Am] đâu trang giấy mực mồng [D] tơi Tình [E7] tôi ấp ủ lâu [F] rồi Người [G] đi mãi xa phương [C] trời Để tôi một [D] mình buồn ngắm xa [F] xôi. Mực mồng [D] tơi mãi nhớ nhau người [Am] ơi Chiều xuống tiếng mưa buồn [G] rơi Mái tranh quê nghèo, có tôi đứng [C] nhớ Ôm lá thư mực mồng [E7] tơi. Giờ [Am] đây bên kia rào nhà [D] em Mồng [E7] tơi héo rụng tiêu [F] điều Nhặt [G] lên thấy thương em [C] nhiều Cất lên câu [D] hò chiều vẫn cô [F] liêu. Hò [D] ơi! Đây lá thư mồng [Am] tơi còn thắm mãi Như lòng [G] tôi nhớ thương một người tiếng yêu chưa [C] nói Để tiếng [E7] buồn mực mồng [Am] tơi.

Video hướng dẫn