1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá vàng rơi

Cuộn trang

Đã qua mấy [A7] mùa lá vàng nhẹ [D] rơi Viết lên mấy hàng ghi lại tình [G] tôi Tình này bằng [C] trăm thương ngàn [D] nhớ Gửi về miền [Bm] xa xôi mộng [Em] mơ Nhớ [A7] anh nhớ không bến bờ Dẫu cho cách biệt nhưng lòng đừng [D] quên Thương về những chiều kỷ niệm đẹp [G] êm Đừng để tình phai theo màu [D] áo Và để thời [Bm] gian không mờ [A7] xóa mỗi khi lá vàng còn [D] rơi Anh [Bm] ơi! sương [G] gió giãi dầu Màn đêm chiến tuyến có buồn nhớ [D] nhau Khi [Em] mưa giăng [Bm] sầu vào [G] đời Tình người lính [D] chiến nhớ... nhớ về [Em] đâu? [A7] Lắng nghe lá vàng rơi nhẹ vào [D] tim Chốn xưa vắng người vẫn còn mình [G] em Giòng đời buồn [C] trôi không nhịp [D] nối Tình người xa [Bm] xôi trên ngàn [Em] lối Em [A7] chờ anh về, anh [D] ơi

Video hướng dẫn