highlight chords
La Vie En Rose
Louis Armstrong
[D], [D],
[D]Hold me [D]close and hold me [F#m7]fast,
This [F#m7]magic spell you [G]cast,
This [G]is La Vie En [Em7][A7]Rose
[Em]When you [Em]kiss me Heaven [A7]sighs,
And [A7]though I close my [Em]eyes,
I [Em7]see La Vie En [G][D][Em7][A7]Rose
[D]When you [D]press me to your [F#m7]heart,
I’m [F#m7]in a world [Em]apart,
A [Em]world where roses [G][G]bloom
[A7] [A]nd when you [A7]speak, angels [Em]sing from [D][D]above
Give your [D]heart and soul to [F#m7]me,
And [F#m7]life will always [G]be,
[A7]  La [Em7]Vie En [D][F#m7][Em7][A7]Rose
[D]Give your [D]heart and soul to [F#m7]me,
And [F#m7]life will always [G]be,
[A7]  La [Em]Vie En [D][D]Rose
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

La Vie En Rose

Louis Armstrong
La Vie En Rose
Louis Armstrong
[D], [D],
[D]Hold me [D]close and hold me [F#m7]fast,
This [F#m7]magic spell you [G]cast,
This [G]is La Vie En [Em7][A7]Rose
[Em]When you [Em]kiss me Heaven [A7]sighs,
And [A7]though I close my [Em]eyes,
I [Em7]see La Vie En [G][D][Em7][A7]Rose
[D]When you [D]press me to your [F#m7]heart,
I’m [F#m7]in a world [Em]apart,
A [Em]world where roses [G][G]bloom
[A7] [A]nd when you [A7]speak, angels [Em]sing from [D][D]above
Give your [D]heart and soul to [F#m7]me,
And [F#m7]life will always [G]be,
[A7]  La [Em7]Vie En [D][F#m7][Em7][A7]Rose
[D]Give your [D]heart and soul to [F#m7]me,
And [F#m7]life will always [G]be,
[A7]  La [Em]Vie En [D][D]Rose

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com