Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá xanh

Cuộn trang

1. Lá còn [D] xanh, như anh đang còn trẻ [A] Lá trên cành, như anh trong toàn [D] dân Gió rung [Bm] cây, cành lá tưng bừng đùa [Em] vui Anh trai [G] làng phải [A] đi chiến dịch mùa [D] xuân Anh là lá, trên [F#m] cành ngại chi gió [D] mưa [A] Anh là [Em] trai, phải [A] ra chiến trận phen [D] này ĐK 1: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới [G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng [D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến Mau lên [Em] đi , [A] hỡi các anh trai [D] làng 2. Lá còn [D] xanh, như bao anh còn trẻ [A] Sức trai hùng đang căng trong toàn [D] thân Ngó lên [Bm] cây, màu lá tươi đầy trời [Em] xanh Anh trai [G] làng vấn [A] vương, gia đình làm [D] chi Ra tiền tuyến, thi [F#m] tài cùng nhau giết [D] Tây [A] Em chờ [Em] anh với [A] bao chiến công lẫy [D] lừng ĐK 2: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới [G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng [D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến Mau lên [Em] đi, [A] hỡi các anh trai [D] làng