highlight chords
1. Lá còn [D] xanh, như anh đang còn trẻ
[A] Lá trên cành, như anh trong toàn [D] dân
Gió rung [Bm] cây, cành lá tưng bừng đùa [Em] vui 
Anh trai [G] làng phải [A] đi chiến dịch mùa [D] xuân 
Anh là lá, trên [F#m] cành ngại chi gió [D] mưa 
[A] Anh là [Em] trai, phải [A] ra chiến trận phen [D] này 
ĐK 1: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên
Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới 
[G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng 
[D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến 
Mau lên [Em] đi , [A] hỡi các anh trai [D] làng 
2. Lá còn [D] xanh, như bao anh còn trẻ
[A] Sức trai hùng đang căng trong toàn [D] thân 
Ngó lên [Bm] cây, màu lá tươi đầy trời [Em] xanh 
Anh trai [G] làng vấn [A] vương, gia đình làm [D] chi 
Ra tiền tuyến, thi [F#m] tài cùng nhau giết [D] Tây
[A] Em chờ [Em] anh với [A] bao chiến công lẫy [D] lừng
ĐK 2: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên
Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới 
[G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng 
[D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến 
Mau lên [Em] đi, [A] hỡi các anh trai [D] làng 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lá xanh

Hoàng Việt
1. Lá còn [D] xanh, như anh đang còn trẻ
[A] Lá trên cành, như anh trong toàn [D] dân
Gió rung [Bm] cây, cành lá tưng bừng đùa [Em] vui 
Anh trai [G] làng phải [A] đi chiến dịch mùa [D] xuân 
Anh là lá, trên [F#m] cành ngại chi gió [D] mưa 
[A] Anh là [Em] trai, phải [A] ra chiến trận phen [D] này 
ĐK 1: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên
Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới 
[G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng 
[D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến 
Mau lên [Em] đi , [A] hỡi các anh trai [D] làng 
2. Lá còn [D] xanh, như bao anh còn trẻ
[A] Sức trai hùng đang căng trong toàn [D] thân 
Ngó lên [Bm] cây, màu lá tươi đầy trời [Em] xanh 
Anh trai [G] làng vấn [A] vương, gia đình làm [D] chi 
Ra tiền tuyến, thi [F#m] tài cùng nhau giết [D] Tây
[A] Em chờ [Em] anh với [A] bao chiến công lẫy [D] lừng
ĐK 2: Đi đầu quân, [G] đi trong mùa động [D] viên
Đi đầu quân, [Bm] đi trong mùa xuân [A] mới 
[G] Gió lá reo, gió lá reo, [Bm] kia bảng treo cùng [A] trong làng 
[D] Đi đầu quân, [Bm] đi đầu quân, tất cã cho tiền [A] tuyến 
Mau lên [Em] đi, [A] hỡi các anh trai [D] làng 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com