highlight chords
				                 [Am]       [Dm7]       
Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng 
      [G]       [Cmaj7]     
Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình 
      [Am]           [Dm7]     
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết 
   [B]         [E7] 
Nhưng ái ân để phôi phai  
 

   [Dm]               [G]       
Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi 
   [Cmaj7]           [Fmaj7]      
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi 
   [Bdim]           [B]    
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết 
       [E] 
Nhưng thu chết  
 

  [Am]       [Dm7] 
Xuân về cho cây xanh lá 
         [G]        [Cmaj7] 
Cớ riêng mình anh lạc mất mùa xuân 
    [Fmaj7]       [Bdim]  
Đêm đêm nằm nghe hồn buâng khuâng 
         [B]        [E] 
Bên song anh trông đầu non trăng xế  
 

                
Thương bèo trôi theo sông nước 
                
Biết bây giờ em lạc bước về đâu 
                
Tương tư về thương đôi mắt nâu 
         [E]        [Am] 
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao  
 

                            
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng 
                       
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều 
                           
Rồi theo thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy khuất 
             
Đôi mắt u buồn thiên thu 
 

                        
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say 
                    
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây 
                     
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết 
        
Nhưng thu chết 
 

            
Xuân về cho cây xanh lá 
               
Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu 
               
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư 
                 
Bên song đầu non tàn canh bóng xế 
 

                
Thương bèo trôi theo muôn hướng 
                
Biết bây giờ em lạc bước về đâu 
             
Em ơi chờ em đến kiếp nao 
                  
Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lạc mất mùa xuân

				                 [Am]       [Dm7]       
Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng 
      [G]       [Cmaj7]     
Tim ta say đắm đã yêu em trọn cuộc tình 
      [Am]           [Dm7]     
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết 
   [B]         [E7] 
Nhưng ái ân để phôi phai  
 

   [Dm]               [G]       
Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi 
   [Cmaj7]           [Fmaj7]      
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi 
   [Bdim]           [B]    
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết 
       [E] 
Nhưng thu chết  
 

  [Am]       [Dm7] 
Xuân về cho cây xanh lá 
         [G]        [Cmaj7] 
Cớ riêng mình anh lạc mất mùa xuân 
    [Fmaj7]       [Bdim]  
Đêm đêm nằm nghe hồn buâng khuâng 
         [B]        [E] 
Bên song anh trông đầu non trăng xế  
 

                
Thương bèo trôi theo sông nước 
                
Biết bây giờ em lạc bước về đâu 
                
Tương tư về thương đôi mắt nâu 
         [E]        [Am] 
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao  
 

                            
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng 
                       
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều 
                           
Rồi theo thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy khuất 
             
Đôi mắt u buồn thiên thu 
 

                        
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say 
                    
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây 
                     
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết 
        
Nhưng thu chết 
 

            
Xuân về cho cây xanh lá 
               
Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu 
               
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư 
                 
Bên song đầu non tàn canh bóng xế 
 

                
Thương bèo trôi theo muôn hướng 
                
Biết bây giờ em lạc bước về đâu 
             
Em ơi chờ em đến kiếp nao 
                  
Xin cho ngày sau mình mãi bên nhau 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com