highlight chords
[A]La dy [D]Mado nna, [A]child ren at [D]your f eet.
[A]W onder how [D]yo u manage [F]to make ends [A]mee t.
[A]W ho finds the [D]mo ney [A]when you pay [D]the r ent.
[A]Did you think [D]tha t money was [F]h eaven [A]sen t?
[Dm7]Fri day night arrives [G7]without a suitcase.
[C]Su nday morning creeping [Am]li ke a nun.
[D7]Mo nday's child has learned to [G7]tie h is bootlace.
[C]Se e [Bm]how [E7]they'll r un.
Lady Madonna, baby at your breast.
Wonder how you manage to feed the rest.
Lady Madonna, lying in your bed.
Listen to the music playing in your head.
Tuesday afternoon is never ending,
Wednesday morning papers didn't come.
Thursday night your stockings needed mending.
See how they'll run.
Lady Madonna, children at your feet.
Wonder how you manage to make ends meet.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lady Madonna

The Beatles
[A]La dy [D]Mado nna, [A]child ren at [D]your f eet.
[A]W onder how [D]yo u manage [F]to make ends [A]mee t.
[A]W ho finds the [D]mo ney [A]when you pay [D]the r ent.
[A]Did you think [D]tha t money was [F]h eaven [A]sen t?
[Dm7]Fri day night arrives [G7]without a suitcase.
[C]Su nday morning creeping [Am]li ke a nun.
[D7]Mo nday's child has learned to [G7]tie h is bootlace.
[C]Se e [Bm]how [E7]they'll r un.
Lady Madonna, baby at your breast.
Wonder how you manage to feed the rest.
Lady Madonna, lying in your bed.
Listen to the music playing in your head.
Tuesday afternoon is never ending,
Wednesday morning papers didn't come.
Thursday night your stockings needed mending.
See how they'll run.
Lady Madonna, children at your feet.
Wonder how you manage to make ends meet.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com