1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lại gần với nhau

Cuộn trang

Lại [C7] gần, gần lại với [F] nhau ngồi gần nhau [Am] hơn Ngồi kề bên [Bb] nhau đừng bỏ tôi [F] đi Hai mươi năm rồi còn gì cho [Bb] anh Còn gì cho [C7] tôi còn gì cho [Dm] em Không còn [Gm] gì không còn [C7] gì còn lại chiến [F] tranh [Bb] Đêm sông Hương nhung [Gm] nhớ ngày Cửu Long [C7] mơ Mơ thấy gì mơ một [Dm] ngày Hồng Hà góp Hội Trùng [Gm] Dương [Bb] Đây quê hương trông [C7] ngóng và mẹ chờ [F] mong Mong những [Dm] gì, mong tìm lại một [C7] ngày giấc ngủ bình [F] yên Lại [C7] gần, gần lại với [F] nhau ngồi gần nhau [Am] hơn Ngồi kề bên [Bb] nhau từng hàng thương [F] đau Trên cây u sầu hạt rụng cho [Bb] anh Để lại cho [C7] em từ ngày mang [Dm] tên Sao còn [Gm] buồn sao thù [C7] hằn tủi hờn đất [F] đen Gọi [C7] thầm gọi thầm với [F] nhau gọi bằng tên [Am] anh Gọi bằng tên [Bb] em mặt trời quê [F] hương Soi chung da mình lại gần đi [Bb] anh Lại gần đi [C7] em, lại gần nhau [Dm] thêm Không còn [Gm] gì không còn [C7] gì còn lại trái [F] tim [Bb] Hai mươi năm chinh [Gm] chiến mẹ [C7] ngủ không yên Quanh chúng [F] mình ôi từng [Dm] ngày tuổi này máu lạnh trong [Gm] xương [Bb] Hai mươi năm tôi [C7] lớn thù hận vai [F] mang Chưa có [Dm] lần, chưa một lần [C7] tìm được giấc ngủ bình [F] yên Gọi [C7] thầm gọi thầm với [F] nhau gọi bằng tên [Am] anh Gọi bằng tên [Bb] em thù hận xin [F] quên Đây quê hương mình còn gì đâu [Bb] anh Còn gì đâu [C7] em tuổi nhỏ cô [Dm] đơn Thôi đừng [Gm] buồn, thôi đừng [C7] buồn tủi lòng núi [F] sông

Video hướng dẫn