highlight chords
Lại [C7] gần, gần lại với [F] nhau ngồi gần nhau [Am] hơn
Ngồi kề bên [Bb] nhau đừng bỏ tôi [F] đi
Hai mươi năm rồi còn gì cho [Bb] anh
Còn gì cho [C7] tôi còn gì cho [Dm] em
Không còn [Gm] gì không còn [C7] gì còn lại chiến [F] tranh
[Bb] Đêm sông Hương nhung [Gm] nhớ ngày Cửu Long [C7] mơ
Mơ thấy gì mơ một [Dm] ngày Hồng Hà góp Hội Trùng [Gm] Dương
[Bb] Đây quê hương trông [C7] ngóng và mẹ chờ [F] mong
Mong những [Dm] gì, mong tìm lại một [C7] ngày giấc ngủ bình [F] yên
Lại [C7] gần, gần lại với [F] nhau ngồi gần nhau [Am] hơn
Ngồi kề bên [Bb] nhau từng hàng thương [F] đau
Trên cây u sầu hạt rụng cho [Bb] anh
Để lại cho [C7] em từ ngày mang [Dm] tên
Sao còn [Gm] buồn sao thù [C7] hằn tủi hờn đất [F] đen
Gọi [C7] thầm gọi thầm với [F] nhau gọi bằng tên [Am] anh
Gọi bằng tên [Bb] em mặt trời quê [F] hương
Soi chung da mình lại gần đi [Bb] anh
Lại gần đi [C7] em, lại gần nhau [Dm] thêm
Không còn [Gm] gì không còn [C7] gì còn lại trái [F] tim
[Bb] Hai mươi năm chinh [Gm] chiến mẹ [C7] ngủ không yên
Quanh chúng [F] mình ôi từng [Dm] ngày tuổi này máu lạnh trong [Gm] xương
[Bb] Hai mươi năm tôi [C7] lớn thù hận vai [F] mang
Chưa có [Dm] lần, chưa một lần [C7] tìm được giấc ngủ bình [F] yên
Gọi [C7] thầm gọi thầm với [F] nhau gọi bằng tên [Am] anh
Gọi bằng tên [Bb] em thù hận xin [F] quên
Đây quê hương mình còn gì đâu [Bb] anh
Còn gì đâu [C7] em tuổi nhỏ cô [Dm] đơn
Thôi đừng [Gm] buồn, thôi đừng [C7] buồn tủi lòng núi [F] sông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lại gần với nhau

Trịnh Công Sơn
Lại [C7] gần, gần lại với [F] nhau ngồi gần nhau [Am] hơn
Ngồi kề bên [Bb] nhau đừng bỏ tôi [F] đi
Hai mươi năm rồi còn gì cho [Bb] anh
Còn gì cho [C7] tôi còn gì cho [Dm] em
Không còn [Gm] gì không còn [C7] gì còn lại chiến [F] tranh
[Bb] Đêm sông Hương nhung [Gm] nhớ ngày Cửu Long [C7] mơ
Mơ thấy gì mơ một [Dm] ngày Hồng Hà góp Hội Trùng [Gm] Dương
[Bb] Đây quê hương trông [C7] ngóng và mẹ chờ [F] mong
Mong những [Dm] gì, mong tìm lại một [C7] ngày giấc ngủ bình [F] yên
Lại [C7] gần, gần lại với [F] nhau ngồi gần nhau [Am] hơn
Ngồi kề bên [Bb] nhau từng hàng thương [F] đau
Trên cây u sầu hạt rụng cho [Bb] anh
Để lại cho [C7] em từ ngày mang [Dm] tên
Sao còn [Gm] buồn sao thù [C7] hằn tủi hờn đất [F] đen
Gọi [C7] thầm gọi thầm với [F] nhau gọi bằng tên [Am] anh
Gọi bằng tên [Bb] em mặt trời quê [F] hương
Soi chung da mình lại gần đi [Bb] anh
Lại gần đi [C7] em, lại gần nhau [Dm] thêm
Không còn [Gm] gì không còn [C7] gì còn lại trái [F] tim
[Bb] Hai mươi năm chinh [Gm] chiến mẹ [C7] ngủ không yên
Quanh chúng [F] mình ôi từng [Dm] ngày tuổi này máu lạnh trong [Gm] xương
[Bb] Hai mươi năm tôi [C7] lớn thù hận vai [F] mang
Chưa có [Dm] lần, chưa một lần [C7] tìm được giấc ngủ bình [F] yên
Gọi [C7] thầm gọi thầm với [F] nhau gọi bằng tên [Am] anh
Gọi bằng tên [Bb] em thù hận xin [F] quên
Đây quê hương mình còn gì đâu [Bb] anh
Còn gì đâu [C7] em tuổi nhỏ cô [Dm] đơn
Thôi đừng [Gm] buồn, thôi đừng [C7] buồn tủi lòng núi [F] sông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com