1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm dâu miệt vườn

Cuộn trang

1. Kiệu vàng chờ [Gm] ai để em chớ theo chàng Rằng thiếp theo [Bb] chàng hướng về đất Phương [Cm] Nam Đồng xanh mênh [F] mông con nước xuôi [Dm] dòng Nơi [G7] ấy miệt [Cm] vườn tình [Eb] thương mến [D7] thương 2. Lục lạc đồng đen [Gm] ngựa ô chớ lên đường Nửa câu quan [Bb] họ thiếp gửi lại quê [Cm] hương Nửa câu mang [F] theo qua núi, qua [Dm] đèo Mang [G7] tới quê [Cm] chồng tấm [Eb] lòng thuỷ [Gm] chung [Cm][Gm] ĐK: Người [Gm] ơi, ngựa ô tơ [Bb] hồng Hò là hò [Gm] ơ, quan họ theo [Cm] chồng Tình em một [Gm] lòng, đục trong bến [Bb] nước Qua cầu một [Dm] phen, chim sáo lại [Eb] lên Người [Cm] ơi ... [D7] làm dâu miệt [F] vườn Người [Gm] ơi, ngựa ô tơ [Bb] hồng Hò là hò [Gm] ơ, quan họ theo [Cm] chồng Tình ta mặn [Gm] nồng trầu cau quấn [Bb] quít Như bóng với [Dm] hình, đưa nhau về [Eb] dinh Hò [Cm] ơ ..... [D7] làm dâu miệt [Gm] vườn

Video hướng dẫn