1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm lại từ đầu

Cuộn trang

1. Làm lại từ [Am] đầu đi em Làm lại từ [F] đầu nhe em Vùi chôn [Dm] đi chuyện quá khứ ưu [E7] phiền Làm lại từ [Am] đầu đi em Làm lại từ [F] đầu nhe em Dù [Dm] sao mình cũng [E7] đã yêu [Am] nhau. ĐK: Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau Ngày [C] mai trời sẽ [E7] sáng Hãy [F] thứ tha cho nhau lỗi [E7] lầm Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau Nhìn [C] về ngày sắp [E7] đến Hãy [F] thứ tha cho [E7] nhau lỗi [Am] lầm. 2. Làm lại từ [Am] đầu đi em Làm lại từ [F] đầu nhe em Tình yêu [Dm] nào chẳng đắng cay ngọt [E7] ngào Làm lại từ [Am] đầu đi em Làm lại từ [F] đầu nhe em Hãy [Dm] cho và hãy [E7] nhận Để giữ lấy đời [Am] nhau.

Video hướng dẫn