highlight chords
1. Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Vùi chôn [Dm] đi chuyện quá khứ ưu [E7] phiền
Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Dù [Dm] sao mình cũng [E7] đã yêu [Am] nhau.
ĐK:
Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau
Ngày [C] mai trời sẽ [E7] sáng
Hãy [F] thứ tha cho nhau lỗi [E7] lầm
Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau
Nhìn [C] về ngày sắp [E7] đến
Hãy [F] thứ tha cho [E7] nhau lỗi [Am] lầm.
2. Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Tình yêu [Dm] nào chẳng đắng cay ngọt [E7] ngào
Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Hãy [Dm] cho và hãy [E7] nhận
Để giữ lấy đời [Am] nhau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Làm lại từ đầu

Trúc Hồ
1. Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Vùi chôn [Dm] đi chuyện quá khứ ưu [E7] phiền
Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Dù [Dm] sao mình cũng [E7] đã yêu [Am] nhau.
ĐK:
Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau
Ngày [C] mai trời sẽ [E7] sáng
Hãy [F] thứ tha cho nhau lỗi [E7] lầm
Hãy [Dm] thứ tha cho [G] nhau
Nhìn [C] về ngày sắp [E7] đến
Hãy [F] thứ tha cho [E7] nhau lỗi [Am] lầm.
2. Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Tình yêu [Dm] nào chẳng đắng cay ngọt [E7] ngào
Làm lại từ [Am] đầu đi em
Làm lại từ [F] đầu nhe em
Hãy [Dm] cho và hãy [E7] nhận
Để giữ lấy đời [Am] nhau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com